ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
 
 
Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.11.2014 – 10.05.2015 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2014.– 10.11.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, относно: изпълнение актовете на общинския съвет за периода 11.10.2013.– 10.05.2014 г.

Отчет от инж. Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина, относно изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2013.– 10.11.2013 г.

Отчет на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 11.10.2012година до 10.05.2013 година.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2012.-10.11.2012 г.

Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2011.-10.05.2012 г.

 1. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г. - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение