ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Избори за Народно Събрание, 5 Октомври 2014

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Съобщение за премахване на агитационните материали - прочети

График за извозването на членовете на СИК с изборните книжа и материали от населените места на община Бяла Слатина на 05.10.2014 г. / неделя/ след приключване на  изборния ден


График за 04.10.2014 г. относно транспортиране на СИК за получаване на изборните книжа и материали във връзка с провеждането на насрочените избори за народни представители на 05.10.2014 г.

Заповед 450 / 24.09.2014 г. на Кмета на Общината, относно продажбата и сервирането на спиртни напитки в магазините, увеселителните заведения, заведенията за обществено хранене и други публични места, намиращи се на територията на община Бяла Слатина, в периода от 20:00 часа на 04.10.2014 г. до 24.00  часа на 05.10.2014 г., както и провеждането на масови прояви, които биха създали предпоставки за нарушаване на установения обществен ред на територията на общината.

Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на общината, че от 26.09.2014 г. ще приема на телефон: 0915/8-26-55, както и в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски“ №68, заявки от гласоподаватели със затруднения в придвижването или с увредено зрението.


В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или зелен /личен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.        (чл. 39, ал. 1 от ИК).

Съобщение на Община Бяла Слатина, относно обучение на лицата, определени за членове на СИК и ПСИК. Обучението ще се проведе на 26.09.2014 г.  /петък/ от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина /ресторант „Скът”/.

Заповед 430 / 19.09.2014 г., относно избирателни секции, в които може да  гласуват избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при провеждане на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Заповед № 429 от 17.09.2014 г. изм. и доп. на Заповед № 390/04.09.2014 г. тук

Заповед 415 / 15.09.2014 г. на Кмета на Общината, изменяща заповед 356 / 14.08.2014 г., увеличава обхвата на секции 032 и 006.

Заповед 412 / 14.09.2014 г.  на Кмета на Общината, относно Образуване на Два броя подвижни избирателни секции за провеждане на изборите за народни представители на 5 Октомври 2014 г.

До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии
12.09.2014г.

Заповед 390 / 04.09.2014 г. на Кмета на Община Бяла Слатина

Общинска администрация  Бяла Слатина, уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.

Справка по ЕГН в избирателните списъци за Избори за народни представители
https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml
Справка по адрес в избирателните списъци за Избори за народни представители
https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/AddressSearch.cshtml

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

Заповед 357 на Кмета на Община Бяла Слатина, Места за обявяване на избирателните списъци

Заповед 356 на Кмета на Община Бяла Слатина,  Образуване на 38 избирателни секции за провеждане на изборите на територията на общината

Хронограма, Парламентарни избори

Указ 201 на Президента на Република България

Потърсете в сайта

Местоположение