ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Избори за членове на Европейския Парламент от Република България

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45


Осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права.

РИК Враца е насрочила обучение на лицата, определени за членове на СИК и ПСИК. Обучението ще се проведе на 19.05.2014 г. от 13:00 часа в ресторант "Скът".

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на  българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25.05.2014 г.

Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки в периода от 19:00 часа на 24.05 2014 г. до 00:00 часа на 26.05.2014 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България.

Прием на заявки от гласоподаватели със затруднения в придвижването, или с увредено зрение, за осигуряване на помощ при придвижването им до СИК в изборния ден,

Заповед № 202 / 05.05.2014 г. Относно: образуване на подвижни избирателни секции за провеждане на изборите за членове на Европейския Парламент, на територията на Община Бяла Слатина.

Заповед 189 / 22.04.2014 г., относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Бяла Слатина

На 05.05.2014 г. ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно Събрание, и партии и коалиции от партии, които имат членове в Европейският парламент, но не са парламентарно представени, за определяне състава на ПСИК на територията на община Бяла Слатина.

Справка по ЕГН за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Справка по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На 17.04.2014 г. от 10 часа, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Заповед №161 / 09.04.2014 г. за промяна на Заповед 152 / 02.04.2014 г.

Общинска администрация Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.

Заповед №152 / 02.04.2014 г. относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за провеждането на избори за членове на Европейския Парламент.

Заповед №151 / 02.04.2014 г., относно образуването на Избирателни секции на територията на Община Бяла Слатина, за провеждане на Избори за членове на Европейския Парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Указ №54 на Президента на Република България

Потърсете в сайта

Местоположение