ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - E-GOV.BG

Дата на публикуване: 04.02.2020 14:25
Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 1.Искане за издаване на съответното удостоверение.
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).
 4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота).
Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.
 5. Документ за платена такса.

 В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно
(което указва, на упълномощения, че има право само за конкретната услуга/и ) или друг документ (пример: съдебно разпореждане).


Как да заявя услугата по електронен път?
Преди да започнете електронно заявяване:
 1. Необходимо е да инсталирате на вашия компютър Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП).
 2. Необходимо е да притежавате профил в системата „Електронно връчване“.
 3. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader.

 За да заявите услугата:

 Изтеглете подходящо заявление от връзката в края на описанието на услугата.

 1. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 2. Отворете формата с Adobe Reader.
 3. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 4. Попълнете полетата във формата.
 5. След попълване на полето дата, натиснете бутон "Приключи".
 6. Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата.
 7. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.
Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Общинска администрация
Натиснете бутона Заяви услугата, за връзка към системата „Електронно връчване“.

Как ще получа резултата?

Резултатът от услугата се получава на гише или по електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване.

Услугата може да бъде заплатена по един начин:
 • С банкова карта

Идентификатор на услуга : 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Идентификатор на услуга : 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
Идентификатор на услуга : 2112 Издаване на разрешение за строеж
Идентификатор на услуга : 2016 Издаване на удостоверение за наследници
Идентификатор на услуга : 2047 Категоризация на места за настаняване
Идентификатор на услуга : 2117 Одобряване на подробен устройствен план
Идентификатор на услуга : 2053 Припознаване на дете
Идентификатор на услуга : 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Потърсете в сайта

Местоположение