ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Референдум 27.01.2013

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Избирателни секции, в които може да  гласуват лица с увреждане наопорно-двигателния апарат или на зрението при провеждане на националнияреферендум на 27 януари 2013 г.

линк на ГД "ГРАО",  чрез който всеки  може да прави справка по ЕГН
в  Избирателен списък за НР-27.01.2013 г. 

Информационен Лист  - натисни за да прочетеш

Избирателен списък за провеждане на Национален Референдум на 27.01.2013 г. - натисни за да прочетеш
 
Поканата за консултации с местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове е ЕП, и инициативен комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС, насрочени за 13.12.2012 г. при Кмета на Община Бяла Слатина можете да намерите
тук.

Съобщение 06.12.2012 г.
Във връзка с предстоящия на 27.01.2013 г. национален референдум с въпрос: „ДА СЕ РАЗВИВА ЛИ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА?”, Общинска администрация – Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата за:
1. Гласоподаватели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си за това чрез заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато са подали заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК - до 27.12.2012 г. включително. Можете да изтеглите от тук.
2. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – до 12.01.2013 г. включително. Можете да изтеглите от тук.
3. Заявление за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на лицата, служебно заети в произвеждането на референдума – до 12.01.2013 г. включително. Можете да изтеглите от тук.
4. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до 19.01.2013 г. включително. Можете да изтеглите от тук.
Заявленията се подават в Община Бяла Слатина, “Център за информация на гражданите” /партер в сградата на Общинска администрация/ и в съответните кметства на територията на Община Бяла Слатина. За информация тел: 0915/882-125

- Заповед 672/05.12.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина във връзка с изменение на заповед 656/23.11.2012 г. относно образуването на избирателни секции за провеждането на Национален референдум можете да намерите  тук.

- Заповед 671/03.12.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина във връзка с изменение на заповед 656/23.11.2012 г. относно образуване на избирателни секции за провеждане на Национален референдум на 27.01.2013 г. можете да намерите  тук.

- Заповед 656/23.11.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за образуване на избирателни секции за провеждане на Национален референдум на 27.01. 2013 г. можете да намерите тук.

- Заповед 657/23.11.2012 г. на Кмета на Община Бяла Слатина за местата за обявяване на избирателни списъци във връзка с провеждане на Национален референдум на 27.01.2013 г. можете да намерите тук.

Потърсете в сайта

Местоположение