ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Местни избори за общински съветници и кметове, и Национален Референдум, 2015 г.

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
График относно транспортиране на СИК за получаване на изборните книжа и материали във връзка с провеждането на втори тур на избори за кметове на 01 ноември 2015 г.

Относно продажбата и сервирането на спиртни напитки в магазините, увеселителните заведения, заведенията за обществено хранене и други публични места, намиращи се на територията на община Бяла Слатина по време на 1-ви и 2-ри тур на Изборите, както и провеждането на масови прояви, които биха създали предпоставки за нарушаване на установения обществен ред.

График за обучение на СИК и ПСИК и график за извозване на членовете на СИК и ПСИК от населените места на територията на община Бяла Слатина.

Съобщение за избиратели, които се нуждаят от транспорт в деня на изборите и националния референдум.

В седмицата преди провеждането на изборите е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или зелен /личен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на валидност, да имат възможност да упражнят правото си на глас.  -  натисни и изтегли образци.

Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Заповед 721 / 04.10.2015 г. за ПСИК.


Провеждане на консултации за състав/и на ПСИК на територията на община Бяла Слатина на 06.10.2015 г.

Заповед 701 на кмета на Община Бяла Слатина.

Заповед 695 на кмета на Община Бяла Слатина.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ. НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Заповед № 692/ 18.09.2015 г. на кмета на община Бяла Слатина

Провеждане на консултации за състави на СИК на територията на община Бяла Слатина на 17.09.2015 г.

Заповед 641 / 02.09.2015 г. в която се образуват 38 (тридесет и осем) избирателни секции на територията на Община Бяла Слатина за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, и национален референдум на 25 октомври 2015 г., и се утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес.

Заповед 642 / 02.09.2015 г. в която се определят местата, на територията на община Бяла Слатина, на които да бъдат обявени избирателните списъци, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени на 25.10.2015 г

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I  за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Във връзка с насроченият на 25 октомври 2015 г. Национален референдум, с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.   pdf

Във връзка с предстоящите на 25 октомври 2015 г. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.   pdf

Заповед 64 / 02.09.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, относно образуването на 38 секции на територията на общината.

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране състав на Общинска избирателна комисия /ОИК/ в Община Бяла Слатина, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25-ти октомври 2015г.

РЕШЕНИЕ №1524-МИ/НР София, 18.08.2015 г. на
ЦИК

РЕШЕНИЕ №1525-МИ/НР София, 19.08.2015 г. на ЦИК

Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК  - тук!

Заповед 595 / 12.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.

Разяснителна Презентация.

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Указ 163 на Президента на Република България, 2015 г.

Указ 162 на Президента на Република България, 2015 г.

Съобщение до гражданите, Относно предстоящите избори за общински съветници и кметове, 2015 г, във връзка с Писмо на
ГД "ГРАО" към МРРБ.

Потърсете в сайта

Местоположение