ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Избори за народни представители - 12.05.2013 г.

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
ГРАФИК за предаване на изборните материали на 11.05.2013 г.

ГРАФИК за извозване на членовете на СИК с изборните материали на 12.05.2013 г.


Общинска администрация Бяла Слатина уведомява членовете на секционни избирателни комисии, че РИК Враца е насрочила обучение (09.05.2013 г. от 09:30 часа ) на лицата, определени за членове на СИК и ПСИК

Заповед 307 / 07.05.2013 г. - Изменям моя заповед 168/15.03.2013 г. в частта, относно адреса на секция 060800033.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.


Районно управление „Полиция” гр. Бяла Слатина съобщава на гражданите на Община Бяла Слатина че Звено „Български документи за самоличност” ще оказва съдействие на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 12 май 2013 г.

От 4-ти Май в Общинска Администрация Бяла Слатина на телефон 0915 82655 се приемат заявки от гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат, или зрението за осигуряване на помощ при придвижването им до СИК, във връзка с Изборите за НС на 12.05.2013 г.

Избирателни секции, в които могат да гласуват лица с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението


Забранявам продажбата и сервирането на спиртни напитки в магазините, увеселителните заведения, заведения за обществено хранене и други  от 00.00 часа на 11.05.2013 г. до 21.00 часа на 12.05.2013 г.

Заповед на Кмета за определяне местата за поставяне на агитационни материали

Покана за консултации - във връзка с назначаване на СИК


Избирателен Списък  за избиране на Народни Представители на 12.05.2013 г.

Общинска администрация – Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления, във връзка с предстоящите избори, до кмета на общината, и кметствата


Заповед N169 / 15.03.2013 г. на кмета на община Бяла Слатина за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Заповед N168 / 15.03.2013 г. на кмета на община Бяла Слатина за образуване на избирателни секции


Указ N57 на Президента на Република България

Указ N58 на Президента на Република България

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници и представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Потърсете в сайта

Местоположение