ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОДЗ "Вълка Ташевска" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Директор: Теодора Горчовска
Адрес: с. Търнава,ул. Ал.Стамболийски №50
Телефон: 09139/2265
e-mail: odz_tarnava@abv.bg

       На  01.09.1973г. в с.Търнава се открива  ОДЗ „Вълка Николова Ташевска”-ясла –градина. По това време директор е Геновева Спасова.
„Името на Вълка Ташевска ний славим Първата жена офицер е във България,  и 150 деца мили тук щастливи са се подслонили.”
         Детската градина грейва със своята пъстра фасада и отстоява достойно своето място като най-красива и приветлива. Разполага с голям двор, чудесно поддържана паркова растителност за удобство и комфорт на децата от селото.
           През 1994г. става обединение на ЦДГ с. Галиче и ЦДГ с. Алтимир с директор Геновева Вълова.
           През 2007-2008г. се открива по още  една група във филиалите, директор е Цветанка Георгиева.
        След основен ремонт,  направен благодарение на средствата от Европейските фондове за регионално развитие  се подобри материалната база,  създадоха се нови кътове за игри,  обучение и почивка.
      ОДЗ ”Вълка Ташевска” се превърна в модерен комплекс,  с обезпечена комфортна и уютна материална среда,  квалифициран екип, предразполагащ децата към разкриване и развиване на възможностите и интересите им.
     Педагогическият  колектив се състои от 15 квалифицирани педагози, които отчитат  много високи резултати в образователно-възпитателния процес.Цялата ни дейност е насочена към усъвършенстване на уменията на децата за наблюдателност и толерантност.
           През 2012-2013г. в ОДЗ „Вълка Ташевска”  с. Търнава с филиали с. Галиче и с. Алтимир са записани 175 деца .
          ОДЗ “Вълка Ташевска” може да се гордее с таланта на своите възпитаници, като   педагогическия потенциал на детското заведение  е успял да даде частица от своята мъдрост и вярата си в тяхното прекрасно бъдеще !

 1. ОДЗ \"Вълка Ташевска\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 34. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 35. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 36. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 37. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение