ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОУ " Св.св. Кирил и Методий" с.Попица

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Директор - Камелия Димитрова

Адрес:с.Попица

ул."Кирил и Методий",№За

тел.0897932553,09137-2313

e-mail:  ou_popitsa@abv.bg

 

Аз съм учител. Аз съм търсач на съкровища, който проучва нови възможности, в които учениците му да използват своите таланти и издирва таланти.

Аз съм най-големият късметлия сред всички, които работят.

На мен ми е позволено да се погрижа живота да се ражда отново и отново всеки ден –с нови въпроси, идеи и приятелства.

Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради трае вечно.

Аз съм воин!

Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници – Интелигентността, Любопитството,Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът– всички се стичат под моите знамена  и с тяхната подкрепа съм непобедим.

И така аз имам минало, което е богато на спомени.

Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.

Аз съм учител и всеки път благодаря на Бога за това!

 

България е под робство. Годината е 1872. Точно тогава в с. Попица започва да действа първото училище - наричат го „Турското”, защото учат българомохамедани и по – малко българи. В една къща, в две класни стаи се обучават деца от І до ІV клас.Това е удостоверено с документ №156 от 1890 година – издаден от Националния музей по образованието – гр. Габрово.

Оттогава до днес са изминали 140 години, през които образованието се изменя,условията също.

Шест години след дълго чаканата свобода през 1884 година се открива малко по -широко училище в две стари къщи. Примитивно, бедничко но пък не липсва ентусиазъм , инициатива на учители и ученици. Постройките изгарят през 1912година. Учениците учат в частни къщи пригодени за училище, които днес несъществуват.Учениците пишат на малки табли с калем  и трият със сюнгер.

През 1923 година отваря врати за първи път общинско училище в селото.Сградата се е намира между сегашните сгради на кметството и здравната служба.Тя била с пет класни стаи, учителска стая и една с учебни пособия.В двора й през 1928 година е прокарана чешма. Това вече е прогимназията и тук учат ученици до  VІІ клас.Учениците от VІІІ клас се учат в гр.Бяла Слатина.

Две от стаите са с подвижна дървена преграда и като се дръпне става салон , отваря се друга стая, която служи за сцена. Именно там са се провеждали много често вечеринки, театрални представления, а след тях забави. По онова време електричество нямало .Странна гледка представлявали хората, които с фенери, като светулки в нощта,вечер отивали да гледат представленията и да се забавляват. Един петромаксов фенер осветявал  играещите на сцената .

Трудни,но и весели времена!Основно учителите са играели театър,пеели, организирали всичко. Повечето млади и талантливи, много музикални, свирели на цигулка.

Учителите издигали културния живот на селото.

През1927 година започват учебни занятия ат І до ІV клас в новото начално общинско училище.Това е сградата на днешното ни училище,както го наричаме  „малкото”. Имало две паралелки с 30 - 34 ученици. Отначало има главен учител, който и преподава, и отговаря за цялостната работа.

Малките изучавали науки до обяд, започвайки по – късно занятия , а след обяд провеждали часовете по музика и трудова дейност. Учениците не си ходели, а обядвали с донесената от къщи храна.

От 1943/1944 година се започва стандартното обучение – от ранна сутрин до обяд , с редуващи се научни дисциплини, изкуства,физкултура.

През 1938/39 година влиза в действие сградата на прогимназията, в която се водят учебни занятия и досега. „Голямото училище” е просторно, с много слънчеви стаи. Тук до 1960/61 година се учат учениците до VІІ клас, а от тогава и до днес и учениците от VІІІ клас.

Днес в училището в с. Попица се обучават 135 ученици /от тях 31 /пътуващи ученици от с.Бъркачево. От 2009 година училището е приемно/средищно/ .

Училището е санирано през 2010година. Подновени са мебелите в класните стаи.

Училището работи по редица проекти:

„Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”;

„Квалификация и кариерно развитие”;

Национална програма „С грижа за всеки ученик”Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“


 1. ОУ \" Св.св. Кирил и Методий\" с.Попица - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 30. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 31. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 33. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 34. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 35. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 36. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 37. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение