ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЦДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Директор: Мариета Иванова
Адрес: гр. Бяла Слатина, ул. "Хаджи Димитър" №116

Телефон: 0915/8 24 13
e-mail:
detellini_cdg@abv.bg

ЦДГ ”Детелина” гр.Бяла Слатина с филиал ЦДГ с.Търнак е подготвителна институция в системата на народната просвета, в коятосе отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 до 7 годишна възраст, разпределени в шест възрастови групи, като четири от тях са в ЦДГ ”Детелина” гр.Бяла Слатина, а две смесени предучилищни групи във филиала.

Основаването на ЦДГ ”Детелина” е в далечния 1юни 1958г. в сградата на НУ ”Цани Гинчев” с Директор – Христана Динкова.

През месец юли 1973г. колектива се премества в нова съвременна и слънчева сграда на ул.”Хаджи Димитър”№116 с Директор -Атанаска Костова.

През месец октомври 1994г. ЦДГ ”Детелина” гр.Бяла Слатина продължава да функционира с две допълнителни групи във филиал - с.Търнак.

Eкипът на ЦДГ № 3 „Детелина” отговорно и професионално работи за реализиране  МИСИЯТА на детското заведение:

 • стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище съобразно държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, чрез използване на разнообразни образователни стратегии, съвременни технологии и интерактивни методи;
 •  формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на гражданското общество, в дух на уважение към националните традиции и ценности.

            Целта на СТРАТЕГИЯТА за развитие е : чрез своята ВИЗИЯ двете детски градини да бъдат желана територия за децата със свой облик и привлекателност, осигуряваща равен шанс и достъп до качествено образование,индивидуален просперитет на всяко дете от предучилищна възраст, подготвяща личности с високо гражданско съзнание и ценностна ориентация.

В настоящия момент детската градина функционира под ръководството на Директора Мариета Иванова и екип от дванадесет високо квалифицирани педагози с висше образование степени „Бакалавър” и„Магистър” притежаващи и допълнителни квалификационни степени.

Целият колектив – Директор, учители и помощен персонал работят заедно ръка за ръка  с деца,  родители и общественост за развиване на важните за всеки българин и европеец  компетенции и творчески заложби. Широкият кръгозор на малките палавници се дообогатява от предлаганите допълнителни дейности приобщаващи ги към българското народно танцово изкуство, развиват компетенциите им за чуждоезиково обучение и двигателни качества със спортното бойно изкуство– джудо.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ:

Добре организирано пространство – хармонична комбинация от форми и цветове, подчинени на интересни интериорни решения и атмосфера , която помага децата да се чувстват добре.

Естествена среда, която осигурява спокоен ритъм на работа, без стрес и напрежение,предразполагаща към творчество.

Толерантност основана на лоялно отношение към партньори, служители и потребителите на нашите услуги.

Единомислие в стремежа да създадем уютно и красиво място, стимулиращо развитието на малките палавници.

Лоялност в диалога с родителите, партньорите и служителите.

Изграждане на сплотен екип от високо квалифицирани специалисти, обединени от единство на потребностите, интересите и целите.

Непрекъснато усъвършенстване – всичко направено днес може да стане по-добре утре.

Ангажираност в намирането на креативни идеи за развитие и отстояване доброто име на детското заведение всеки ден. 


 1. ЦДГ \"Детелина\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 34. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 35. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 36. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 37. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение