ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Покана за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Бяла Слатина за 2018 г.
05.01.2018
Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените...

С настоящото категорично се разграничаваме от твърденията на господин Борис Каменов, изразени в излъчените и публикувани материали.
04.01.2018
Позиция на инж. Иво Цветков, кмет на Община Бяла Слатина, относно тиражирани в медийното пространство публикации. - натисни върху текста.

БЧК зарадва деца и семейства като дари дрехи, обувки, аксесоари.
04.01.2018
На 03.01.2018г., Български червен кръст предостави дарение за потребителите на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ в рамките на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за...

Прессъобщение по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина", Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.002-0240-C001/18.12.2015 г. на ОП РЧР 2014/2020.
28.12.2017
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне...

Деца бяха включени в кампания “Коледни подаръци“ на Фондация за социална промяна и включване гр.София.
23.12.2017
Те сапотребители по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване...

ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция Проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г.
22.12.2017
Проектът епо Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ поОпертивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана отЕвропейския...

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.