За Бяла Слатина

Новини


19.05.2022
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ КЪМ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ИНФОРМИРА:Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за оркестранти, след провеждане на конкурс за приемане на сержанти/старшини на завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Конкурса ще се проведе с кандидатите в...

18.05.2022
Общинска служба по земеделие град Бяла Слатина Ви уведомява, че съгласно Заповед № РД-18-83/29.04.2022 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е одобрена Кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Враняк, община Бяла Слатина, област Враца. Във връзка с горното, Общинска служба по земеделие град Бяла Слатина прекратява дейностите...
Галерия