ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Частични избори за кмет на с. Бъркачево, 2012

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
ЗАПОВЕД № 179 / 12.04.2012 за опазването на обществения ред при провеждането на избори за кмет на с. Бъркачево, насрочени за 22.04.2012 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № 103 / 19.03.20012 - във връзка с поставянето на агитационни материалиОбщинска избирателна комисия Бяла Слатина

СЪОБЩЕНИЕ
Общинска избирателна комисия Бяла Слатина съобщава, че на 21 март 2012 г. от 16.00ч. в залата на Общински съвет Бяла Слатина ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите, издигнали кандидати за новия избор за кмет на кметство Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В изпълнение на разпоредбите на чл. 242 ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 861/20.09.2011г. и Решение №1572-МИ/12.01.2012 г. на Централна избирателна комисия във връзка с назначаването на Комисия, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протокол

В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 ал.2 от Изборния кодекс, Решение № 56/05.08.2011г. и Решение №1554-МИ/23.12.2011 г. на Централна избирателна комисия във връзка с назначаването на секционна избирателна комисия за изборите на 22.04.2012 г.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 242 ал.7 от Изборния кодекс, Решение № 861/20.09.2011г. и Решение №1572-МИ/12.01.2012 г. на Централна избирателна комисия във връзка с назначаването на Комисия, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протокол


В изпълнение на разпоредбите на чл. 34 ал.2 от Изборния кодекс, Решение № 56/05.08.2011г. и Решение №1554-МИ/23.12.2011 г. на Централна избирателна комисия във връзка с назначаването на секционна избирателна комисия за изборите на 22.04.2012 г.ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за избиране на кмет на село Бъркачево на 22 април 2012г.


ЗАПОВЕД № 78/ 15.02.2012г. във връзка с провеждане на избори в кметство БъркачевоСЪОБЩЕНИЕ за избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват

Потърсете в сайта

Местоположение