ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Съобщения по ДОПК 07.01.2022

Дата на публикуване: 07.01.2022 09:05

До АНАТОЛИ ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008790-1/04.11.2021г.
До АНА ВЕЛЧЕВА МАРИНОВА за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008793-1/04.11.2021г.
До БОЧО АСЕНОВ САШЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008771-1/04.11.2021г.
До БРАЙТ БИЗНЕС ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008749-1/03.11.2021г
До ЕМИЛ АСЕНОВ САШЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008770-1/04.11.2021г.
До ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕЦКОВСКА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008858-1/11.11.2021г
До ГЕОРГИ ХРИСТОВ НАЧЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009047-1/26.11.2021г
До ГАБРИЕЛ МАНОВ МАРИНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008782-1/04.11.2021г.
До ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ БОЯДЖИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008876-115.11.2021г
До ИВАЛИН БОРИСЛАВОВ КАМЕНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008800-1/04.11.2021г
До ИЛИЯ ХРИСТОВ НАЧЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009046-1/26.11.2021г.
До ИЛИЯ МИТКОВ ИЛИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007610-1/21.07.2021г
До ИВО МИЛКОВ МАРИНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008984-1/25.11.2021г.
До ИЛИЯНА МАНОЛОВА ПАСКИЕ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009090-1/29.11.2021г
До ИЛОНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009036-1/26.11.2021г
До КИРИЛ МИТКОВ КИРИЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008786-1/04.11.2021г
До КИРИЛ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009033-1/26.11.2021г
До МАРИЯН АСЕНОВ САШЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008769-1/04.11.2021г.
До МЛАДЕНКА ДИМИТРОВА МАРИНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008983-1/25.11.2021г
До МИХАИЛ МАРИНОВ БОЖКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008240-1/02.09.2021г
До МИТКО МЛАДЕНОВ ГЕРГОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008927-1/24.11.2021г.
До МАРТИН МАРГАРИТОВ ЦАНКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009050-1/26.11.2021г
До НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008145-1/20.08.2021г.
До НИКОЛАЙ КАМЕНОВ ИЛИЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007725-1/22.07.2021г.
До НИКИ МИЛЧЕВ МИНКОВСКИ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009096-1/29.11.2021г
До НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЧУКАНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007871-1/10.08.2021г
До НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ НИНОШЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009045-1/26.11.2021г.
До ОГНЯН ПЛАМЕНОВ СИМЕОНОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008789-1/04.11.2021г
До ПЛАНТ ГРИЙН ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008723-1/02.11.2021г.
До ПОРТЕЛА ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008234-1/25.08.2021г.
До ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ МИЛЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008863-1/14.11.2021г.
До ПЕТКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008779-1/04.11.2021г
До РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007611-1/21.07.2021г.
До РАЛИЦА РАНГЕЛОВА ЯНЧЕВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008197-1/20.08.2021г
До СЕРГЕЙ АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №10386-1/21.07.2021г.
До СИЛВИЯ ДЕСИСЛАВОВА СТЕФАНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008992-1/25.11.2021г.
До СПАС ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007612-1/21.07.2021г
До СВЕТЛИН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009030-1/26.11.2021г.
До СПАС ЦВЕТАНОВ СПАСОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008875-1/15.11.2021г
До СЮЛДЖАН ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008721-1/02.11.2021г.
До СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008874-1/15.11.2021г.
До ТРИФОН ХРИСТОВ МАРКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008928-1/24.11.2021г
До ТАНКО МИНКОВ ТАНКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602007629-1/21.07.2021г.
До ЦВЕТЕЛИНА МАРГАРИТОВА ЦАНКОВА-ПЕТКОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009049-1/26.11.2021г.
До ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ СТАНКОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008084-1/19.08.2021г
До ЦВЕТАН СТРАХИЛОВ ПЕТРОВ, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008795-1/04.11.2021г
До ТАНЯ ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602009041-1/26.11.2021г.
До ЮЛИЯ ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008794-1/04.11.2021г.
До ЗЛАТИЯ КОМЕРС ЕООД, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008233-1/25.08.2021г.
До ЗОРКА МУСТАФОВА ХУНОВА, за Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК №5602008772-1/04.11.2021г.

Наименование Брой тегления
66tsspetrov.pdf 368 Изтегли документ с име "66tsspetrov.pdf"
66zkomers.pdf 369 Изтегли документ с име "66zkomers.pdf"
66uimladenova.pdf 409 Изтегли документ с име "66uimladenova.pdf"
66zmhunova.pdf 380 Изтегли документ с име "66zmhunova.pdf"
66tspstankov.pdf 407 Изтегли документ с име "66tspstankov.pdf"
66ttsdimitrova.pdf 385 Изтегли документ с име "66ttsdimitrova.pdf"
66stsspasov.pdf 444 Изтегли документ с име "66stsspasov.pdf"
66suldjan.pdf 389 Изтегли документ с име "66suldjan.pdf"
66skangelov.pdf 385 Изтегли документ с име "66skangelov.pdf"
66svpetrov.pdf 332 Изтегли документ с име "66svpetrov.pdf"
66thmarkov.pdf 359 Изтегли документ с име "66thmarkov.pdf"
66tmtankov.pdf 348 Изтегли документ с име "66tmtankov.pdf"
66tsmpetkova.pdf 361 Изтегли документ с име "66tsmpetkova.pdf"
66sghristov.pdf 386 Изтегли документ с име "66sghristov.pdf"
66pvdimitrov.pdf 355 Изтегли документ с име "66pvdimitrov.pdf"
66rgpetkova.pdf 342 Изтегли документ с име "66rgpetkova.pdf"
66ptsmilev.pdf 339 Изтегли документ с име "66ptsmilev.pdf"
66saslavchev.pdf 344 Изтегли документ с име "66saslavchev.pdf"
66rriancheva.pdf 379 Изтегли документ с име "66rriancheva.pdf"
66sdstefanova.pdf 354 Изтегли документ с име "66sdstefanova.pdf"
66nvninochev.pdf 373 Изтегли документ с име "66nvninochev.pdf"
66pgriin.pdf 340 Изтегли документ с име "66pgriin.pdf"
66nkiliev.pdf 392 Изтегли документ с име "66nkiliev.pdf"
66portela.pdf 361 Изтегли документ с име "66portela.pdf"
66nivasilev.pdf 419 Изтегли документ с име "66nivasilev.pdf"
66opsimeonov.pdf 355 Изтегли документ с име "66opsimeonov.pdf"
66nmminkovski.pdf 358 Изтегли документ с име "66nmminkovski.pdf"
66npchukanov.pdf 355 Изтегли документ с име "66npchukanov.pdf"
66mdmarinov.pdf 368 Изтегли документ с име "66mdmarinov.pdf"
66kmkirilov.pdf 438 Изтегли документ с име "66kmkirilov.pdf"
66mmbojkov.pdf 399 Изтегли документ с име "66mmbojkov.pdf"
66mmtsankov.pdf 349 Изтегли документ с име "66mmtsankov.pdf"
66impaskie.pdf 356 Изтегли документ с име "66impaskie.pdf"
66immarinov.pdf 443 Изтегли документ с име "66immarinov.pdf"
66masashev.pdf 417 Изтегли документ с име "66masashev.pdf"
66ksvelev.pdf 344 Изтегли документ с име "66ksvelev.pdf"
66imiliev.pdf 431 Изтегли документ с име "66imiliev.pdf"
66isstoianova.pdf 368 Изтегли документ с име "66isstoianova.pdf"
66mmgergov.pdf 346 Изтегли документ с име "66mmgergov.pdf"
66gmmarinov.pdf 417 Изтегли документ с име "66gmmarinov.pdf"
66eegetskovska.pdf 365 Изтегли документ с име "66eegetskovska.pdf"
66ibkamenov.pdf 386 Изтегли документ с име "66ibkamenov.pdf"
66ghnachev.pdf 365 Изтегли документ с име "66ghnachev.pdf"
66basashev.pdf 352 Изтегли документ с име "66basashev.pdf"
66iaboiadjiev.pdf 407 Изтегли документ с име "66iaboiadjiev.pdf"
66ihnachev.pdf 373 Изтегли документ с име "66ihnachev.pdf"
66bbiznes.pdf 342 Изтегли документ с име "66bbiznes.pdf"
66easashev.pdf 415 Изтегли документ с име "66easashev.pdf"
66apsimeonov.pdf 361 Изтегли документ с име "66apsimeonov.pdf"
66avmarinova.pdf 389 Изтегли документ с име "66avmarinova.pdf"
  1. Съобщения по ДОПК 07.01.2022 - Текуща страница
  2. Съобщение по ДОПК 20.04.2022 г.

Потърсете в сайта

Местоположение