ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Дата на публикуване: 19.12.2012 14:45

Общинският съвет - Бяла Слатина е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закон.

Общинският съвет е орган, който организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и свой правилник.

Общинският съвет - Бяла Слатина се състои от 21 общински съветници, избрани от населението на общината.

В Общинския съвет за мандат 2015 г. - 2019 г. са представени следните политически формации:

  • ПП ГЕРБ                                  - 10 общински съветници;
  • ДПС                                         - 4 общински съветници;
  • БСП                                         - 3 общински съветници;
  • СП "Български път"                  - 2 общински съветници;
  • Коалиция "За Бяла Слатина"     - 1 общински съветници;
  • ПП АБВ                                    - 1 общински съветник.

         Видеозаписи от заседания на Общински съвет Бяла Слатина може да следите на следния линк: http://byala-slatina.com/section-209-sedmichen_obzor.html


Потърсете в сайта

Местоположение