ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Обществени дискусии

Дата на публикуване: 28.03.2013 13:29

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


           Община Бяла Слатина провежда обществена дискусия за установяване удовлетвореността на гражданите от предоставяните в ЦАО - Бяла Слатина административни услуги.
Целта на дискусията е да бъдат обединени усилията на бизнеса, гражданите и общината за провеждане на политика водеща до повишаване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса.
         Има три възможни начина да се включите в дискусията и да изразите Вашето мнение относно качеството на предоставяните от общината услуги като дадете предложение, или да отправите препоръка или жалба:     
  • на телефоните на експертите в Община Бяла Слатина – 0915/ 882 103, или 882 105;
  • чрез пускане на предложение, сигнал или жалба в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Бяла Слатина, която се намира на партерния етаж на общината под Информационното табло и
  • чрез попълване на анкетата. Попълнената анкета може да пуснете в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Бяла Слатина или електронно на е-mail bslatina@oabsl.bg,   
Резултатите от обществената дискусия периодично ще бъдат оповестявани.Всички конструктивни предложения, мнения и препоръки ще бъдат използвани за подобряване работата на общинска администрация - Бяла Слатина при обслужване на гражданите и бизнеса. Вашето мнение е важно за нас!
      На базата на получените предложения, съобразени с финансовите възможности на общината ще се подготви Програма за подобряване на административното обслужване в община Бяла Слатина.
 
                                                     БЪДЕТЕ АКТИВНИ !


Резултати от анкета към 30.06.2021 г.

Резултати от анкета към 31.03.2021 г. 

Резултати от анкета към 30.09.2020 г.
Резултати от анкета към 29.06.2020 г. 
Резултати от анкета към 31.03.2020 г.

Резултати от анкета към 20.12.2019 г
Резултати от анкета към 20.03.2017 г.
Резултати от анкета към 30.06.2016 г.
Резултати от анкета към 31.07.2015 г.
Резултати от анкета към 30.06.2014 г.
Резултати от анкета към 01.04.2013 г.
Резултати от анкета към 31.12.2013 г. 


ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"


Уважаеми дами и господа, с настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите услуги от дирекция „Местни данъци и такси” към община Бяла Слатина . Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от предлаганите услуги.

Анкетата можете да изтеглите от тук

                                                       БЪДЕТЕ АКТИВНИ !

Резултати от анкетата към 01.03.2017 г.


Резултати от анкетата към 30.06.2016 г.


Резултати от анкетата към 01.07.2015 г.


Резултати от анкетата към 30.06.2014 г.  - тук


Резултати от анкетата към 10.04.2013г.     тук


 


Потърсете в сайта

Местоположение