ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Обществени дискусии

Дата на публикуване: 28.03.2013 13:29

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2021 ГОДИНА.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 24, ал. 8 от Наредбата за административното обслужване (НАО) и Вътрешни правила за реда и организацията на административното обслужване в община Бяла Слатина, утвърдени със заповед на кмета на Общината, във връзка с нормативното изискване за измерване и управление удовлетвореността на потребителите.   -  натисни върху текста!


ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ  ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


           Община Бяла Слатина провежда обществена дискусия за установяване удовлетвореността на гражданите от предоставяните в ЦАО - Бяла Слатина административни услуги.
Целта на дискусията е да бъдат обединени усилията на бизнеса, гражданите и общината за провеждане на политика водеща до повишаване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса.
         Има три възможни начина да се включите в дискусията и да изразите Вашето мнение относно качеството на предоставяните от общината услуги като дадете предложение, или да отправите препоръка или жалба:     
  • на телефоните на експертите в Община Бяла Слатина – 0915/ 882 103, или 882 105;
  • чрез пускане на предложение, сигнал или жалба в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Бяла Слатина, която се намира на партерния етаж на общината под Информационното табло и
  • чрез попълване на анкетата. Попълнената анкета може да пуснете в Кутията за жалби, сигнали и предложения до кмета на община Бяла Слатина или електронно на е-mail bslatina@oabsl.bg,   
Резултатите от обществената дискусия периодично ще бъдат оповестявани.Всички конструктивни предложения, мнения и препоръки ще бъдат използвани за подобряване работата на общинска администрация - Бяла Слатина при обслужване на гражданите и бизнеса. Вашето мнение е важно за нас!
      На базата на получените предложения, съобразени с финансовите възможности на общината ще се подготви Програма за подобряване на административното обслужване в община Бяла Слатина.
 
                                                     БЪДЕТЕ АКТИВНИ !

Резултати от анкетата за нивото на административно обслужване в Община Бяла Слатина към 31.03.2023 г. - публикувано на 03.04.2023 г. 


Годишни резултати от проведени анкети за нивото на административно обслужване в Община Бяла Слатина за 2022 г.


Годишни резултати от проведени анкети за нивото на административно обслужване в Община Бяла Слатина за 2021 година 

Резултати от анкета към 31.12.2021 г.

Резултати от анкета към 30.09.2021 г. 

Резултати от анкета към 30.06.2021 г.

Резултати от анкета към 31.03.2021 г. 

Резултати от анкета към 30.09.2020 г.
Резултати от анкета към 29.06.2020 г. 
Резултати от анкета към 31.03.2020 г.

Резултати от анкета към 20.12.2019 г
Резултати от анкета към 20.03.2017 г.
Резултати от анкета към 30.06.2016 г.
Резултати от анкета към 31.07.2015 г.
Резултати от анкета към 30.06.2014 г.
Резултати от анкета към 01.04.2013 г.
Резултати от анкета към 31.12.2013 г. 


ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"


Уважаеми дами и господа, с настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за вида и качеството на предлаганите услуги от дирекция „Местни данъци и такси” към община Бяла Слатина . Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от предлаганите услуги.

Анкетата можете да изтеглите от тук

                                                       БЪДЕТЕ АКТИВНИ !

Резултати от анкетата към 01.03.2017 г.


Резултати от анкетата към 30.06.2016 г.


Резултати от анкетата към 01.07.2015 г.


Резултати от анкетата към 30.06.2014 г.  - тук


Резултати от анкетата към 10.04.2013г.     тук


 


Наименование Брой тегления
resultati_mart.pdf 36 Изтегли документ с име "resultati_mart.pdf"
g2022ank.pdf 144 Изтегли документ с име "g2022ank.pdf"
удовлетвореността-на-потребителите_2021.docx 681 Изтегли документ с име "удовлетвореността-на-потребителите_2021.docx"
Анкета за нивото на административното обслужване в Община Бяла Слатина1.docx 624 Изтегли документ с име "Анкета за нивото на административното обслужване в Община Бяла Слатина1.docx"
ДЕКЕМВРИ - 2021 - Google Формуляри.pdf 776 Изтегли документ с име "ДЕКЕМВРИ - 2021 - Google Формуляри.pdf"
СЕПТЕМВРИ - 2021 - Google Формуляри.pdf 770 Изтегли документ с име "СЕПТЕМВРИ - 2021 - Google Формуляри.pdf"
ГОДИШЕН - 2021 - Google Формуляри.pdf 831 Изтегли документ с име "ГОДИШЕН - 2021 - Google Формуляри.pdf"
МАРТ - 2021 - Google Формуляри.pdf 742 Изтегли документ с име "МАРТ - 2021 - Google Формуляри.pdf"
ЮНИ - 2021 - Google Формуляри.pdf 787 Изтегли документ с име "ЮНИ - 2021 - Google Формуляри.pdf"

Потърсете в сайта

Местоположение