ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

НУ " Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Директор - Евгени Ангелов
0898558407, 0915/821-81
Адрес: гр.Бяла Слатина
ул. ”Струга” № 10
е-mail :genikbslat@abv.bg

 

Ако гледаш една година напред – посади цвете,

Ако гледаш десет години напред – посади дърво,

Ако гледаш сто години напред  - построй училище и образовай хора!

 

Когато в далечната 1961 година в НУ ”Христо Смирненски”-гр. Бяла Слатина бие първият звънец, надали някой си е представял, че след повече от половин век сегашното училище ще има толкова колоритно присъствие в културния, спортния и духовния живот на Бяла Слатина.

Без преувеличение можем да заявим, че всяка една от тези години има значението и тежестта на десетилетие. Така най-общо могат да бъдат измерени и оценени огромните усилия и постижения на учителския колектив в годините на всеобща девалвация на образователните и духовни ценности, на материална и финансова оскъдица.

През годините учебното заведение изгражда облика си на начално училище, гарантиращо съвременни знания и умения на учениците си, удовлетворяващо потребностите и очакванията на малките ученици и техните родители. Свободният творчески дух и атмосфера в училището, както и многобройните изяви и инициативи на неговите талантливи ученици, превръщат формирането на знания и умения в неповторимо преживяване.

Учениците и техните класни ръководители с желание и интерес се включват в отбелязването на национални и общински празници , в различни значими обществени мероприятия.Изпълненията на малките артисти, певци и танцьори на сцената доставят истинско удоволствие на родители, учители и общественост, а самите те изпитват радост от постигнатите успехи, което повишава личното им самочувствие , тяхната самостоятелност, инициативност и активност.

 

В училище ”Христо Смирненски” гр.Бяла Слатина работят учители с висока професионално-педагогическа подготовка, на чиито усилия, интелект и духовност се гради авторитета на училището.

            В работната им дейност все по-умело се прилагат интерактивни методи на обучение, водещи до засилване на мотивацията за учене.

Задачите,която са си поставили учителите са:

-         формиране на общочовешки, национални и културни ценности;

-         пълен обхват на ромските деца;

-         включването на застрашените от отпадане деца в дейности, които са насочени към индивидуалните им особености;

-       подобряване взаимодействието между родителите и институциите за решаване на проблеми, свързани с мотивацията за по-пълно включване на децата, принадлежащи към ромската общност в учебния процес.

 Училището предлага на своите ученици:

-         Екип от професионалисти и специалисти с доказани педагогически умения;

-         Отлична материално-техническа база;

-         Светли и уютни класни стаи;

-         Съвременно оборудвани класни стаи, отговарящи на най-новите изисквания и потребности на образованието.

 Добрият психоклимат, колегиалност и толерантност възпитават подрастващите в дух на взаимно уважение и са нагледен пример за пълноценно човешко общуване.
      Като се основава на своите полу-вековни традиции и квалифициран човешки ресурс, училището непрекъснато  се обогатява и утвърждава като динамично развиваща се и модерна институция.
       НУ „”Христо Смирненски”, гр.Бяла Слатина  вижда своя облик в бъдещето като  учебно заведение с добри позиции в общинската образователна система.

     Екипността и партньорството в педагогическия процес на всички нива,практическата реализация на иновационните стратегии и мобилизирането на родителската общност са сред основните приоритети и силни страни на училището.

    Богатството на едно училище-са неговите ученици.. С много любов и загриженост към едно по-добро бъдеще – такива са благородните амбиции на ръководството на училището.

 

Педагозите, които работят в НУ "Христо Смирненски” гр.Бяла Слатина" щедро дават знания, грижа и любов на възпитаниците си, защото вярват, че само оградени от любов, деца израстват обичащи и вярващи си.

 


 1. НУ \" Христо Смирненски\" гр. Бяла Слатина - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 33. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 34. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 35. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 36. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 37. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение