ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

НУ " Христо Ботев" гр.Бяла Слатина

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Директор - Елка Йорданова
0897931306,0915/824-85
Адрес: гр.Бяла Слатина
ул. ”Кл.Охридски” № 60
е-mail : nu_hristo_botev@abv.bg

 

100 години съхранени традиции и приемственост,

100 години любов към професията и новаторство

 

С нови идеи, с много желание за развитие и доказване в професията са преподавателите тук. Училището наистина да бъде втори дом за малките палавници и тук те да се чувстват спокойни и уверени - това е, което вдъхновява тяхната работа. „Всичко е толкова лесно, когато работим заедно! Всичко е толкова интересно, защото заедно имаме много идеи! ”- това внушава работата на учителите, а доверието в детските очи го доказва.

Вдъхновение, амбиция, призвание, първи изписани думи, първи прочетени книжки, подадена ръка, изтрити сълзи и усмивки - така изглежда ежедневието тук.

В училището работи екип от квалифицирани преподаватели, чиято основна цел, освен обучението и възпитанието на децата, са и възможностите за тяхната изява. Доказват го многобройните участия и награди от общински и национални състезания по всички учебни предмети, конкурси за рисунка и спортни изяви.

НУ „Христо Ботев” е средищно и през учебната 2012/2013 г. в него се обучават 217  ученика в 10паралелки.

Следобедните занимания на децата се осъществяват в 4 групи ПИГ,които работят по проект BG051РО001-3.1.06 Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОПРЧР 2007- 2013.

НУ „Христо Ботев” е училище, в което си подават ръка традициите и новаторският дух.

Повече информация за живота в НУ „Христо Ботев”, Бяла Слатина, ще намерите в блога на училището - http://www.nuhristobotev.blogspot.com/

 










 


 1. НУ \" Христо Ботев\" гр.Бяла Слатина - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 34. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 35. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 36. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 37. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение