ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОУ "Св. Климент Охридски" гр.Бяла Слатина

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45

Директор – Таня Иванова Николова
Адрес: гр.Бяла Слатина,
ул. „Димитър Благоев” №57
тел.0897932068,0915/822-08
e-mail:kl.ohr.b.sl@abv.bg

ОУ „Св. Климент Охридски” е наследник на преместеното през 1889 година от град Кнежа окръжно трикласно училище и днес заема важно място в образователната система на община Бяла Слатина. От учебната 2008/2009 година с Решение №84 на Министерски съвет тя има статут на средищно училище, което засилва нейните позиции.

Мисията на ОУ „Св. Климент Охридски” като „училище с традиции и училище на бъдещето” се определя от грижата за развитие на личността на всеки ученик, така че да има пълноценна социална интеграция в обществото.

Целта на обучението в прогимназиалния етап е да даде на подрастващите образователна подготовка, която да ги реализира в следващия етап на училищното образование и да осигури тяхното личностно развитие.Това прави ОУ „Св. Климент Охридски” притегателен център за обучение. Тенденцията за увеличаване броя на паралелките и на учениците, спрямо предходната учебна 2011/2012 година, е показател за запазване и увеличаване  на  интереса към училището, както и за  утвърждаване на неговия престиж сред обществеността.

През учебната 2012/2013 година в училището се обучават 432 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 18 паралелки, и 6 ученици в индивидуална и самостоятелна форма на обучение. Организацията на учебния процес е целодневна – сформирани са две ПИГ с 54 ученици. Извънкласната и извънучилищна дейност е богата и разнообразна.

Екипът на ОУ „Св. Климент Охридски” има самочувствието на един успешен и носещ в себе синовото колектив, който се гордее с успехите на своите ученици. В училище работят 28 високо квалифицирани и амбициозни учители, от които:

·                   с висше образование (магистър и бакалавър) – 23 учители;

·                   с висше образование (специалист) – 5 учители.

Носители на ПКС са 12 учители:

·                   с  ІІ ПКС – 2;

·                   с ІІІ ПКС – 2;

·                   с ІV ПКС – 4;

·                   с  V ПКС – 4.

ОУ „Св. Климент Охридски” е училище,което поставя в центъра на всяка своя дейност индивидуалните потребности и интереси на учениците. Това е институция достатъчно гъвкава, за да се променя в крак със съвременните образователни тенденции, и която дава сигурност и цел на всички, работещи и учещи се в нея.


 1. ОУ \"Св. Климент Охридски\" гр.Бяла Слатина - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 34. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 35. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 36. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 37. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 38. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 39. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 40. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 41. Културен календар
 42. Нормативни документи
 43. Спортни клубове
 44. Училища
 45. Детски градини
 46. Музеи
 47. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 48. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 49. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение