ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ОУ " Христо Ботев" с.Търнава

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Директор - Ирена Янкова
Адрес:с.Търнава
ул. „Димитър Благоев” №44

тел.0897932440,09139-241
e-mail:prog_hr_botev@abv.bg

 
      

 Девиз на училището:
„Учим днес, за да успеем утре”
      Образователното дело в Търнава съществува вече 175 години. То води началото си от 1837 с откриване на килийно училище. Прогимназиален етап на училището е открит през 1921 год. От 2009 училището обединява начален и прогимназиален етап като ОУ „Христо Ботев” в две изцяло обновени сгради. До момента основно образование в него са завършили над 4000 ученици.
     За обучението и възпитанието на децата в ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава се грижи високо квалифициран екип от:
-    директор
-    единадесет начални учители
-    седем прогимназиални учители
-    двама ресурсни учители
-    психолог
     Всички учители са с висше образование, а десет от тях и с професионално-квалификационна степен.
•    От 2010-2011 учебна година училището предлага целодневно обучение за учениците от начален етап. За целта са оборудвани зали за занимания по интереси и уютна столова.
•    Всяка класна стая в училището е оборудвана с компютър и връзка с интернет. На разположение на преподавателите са три мултимедии за предлагане на иновативни методи в обучението.
      Компютърният кабинет е на разположение на учениците  целодневно.
•    Училището предлага ежегодно минимум шест форми за СИП – танци, театър, художествено слово, приложни изкуства, фолклор, краезнание.
•    Вече 10 години се списва училищния  вестник „Мечтател”, който излиза ежемесечно.Негови редактори са ученици.
•    Работят активно и формите по проекта „Успех” – Млад журналист, Музикално студио „Дъга”, Английски език, Ботевци, Млад приложник, Клуб „ Млад предприемач”.
•    Работата с деца със СОП се подпомага от ресурсни учители и психолог. Има добре оборудван кабинет.
•    Училището осигурява подготовка и участие на учениците в олимпиади, конкурси, състезания на общинско,национално и международно ниво. Често пъти нашите ученици се връщат като победители.
•    Училището има разработени собствени проекти и участва като партньор по други.
•    Ежегодно се организират екскурзии в страната с цел опознаване на Родината. Всяко лято наши ученици и учители летуват на море.
      Животът в училище е много богат, изпълнен с разнообразни мероприятия. Грижата за децата е приоритет за всички. В училището водещи са отговорността, доверието и компетентността. ОУ „Христо Ботев”, с. Търнава винаги се е славило с традициите си в образованието, с кадрите, които са излизали от него и са намирали успешна реализация в различни области на живота.


 1. ОУ \" Христо Ботев\" с.Търнава - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 29. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 30. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 31. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 33. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 34. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 35. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 36. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 37. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 38. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 39. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 40. Културен календар
 41. Нормативни документи
 42. Спортни клубове
 43. Училища
 44. Детски градини
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение