ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Цветелина Андреева Андровска-Илиева - Директор
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 121 стая - 308

Красимир Бойков Кирилов - юрисконсулт
email -  bslatina@oabsl.bg, телефон: (0915) 882 140 стая - 408 Б
Пенка Тодорова Янкулова - старши експерт.
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   

Деница Пламенова Василева - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 114, стая - 302

Димитринка Цветанова Стоева - главен специалист.
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 136, стая - 404
   

Красимир Руменов Коцов - старши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508
Ирена Петрова Петкова - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - (0915) 882 152, стая - 508


 1. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 7. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение