ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Николай Иванова Гурзовски - директор на дирекция
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915 / 882 113,  стая: 201

Йорданка Цветанова Сиракова - главен експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915 / 882 166,  стая: 202

Антон Пламенов Петров - старши експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915 / 882 166,  стая: 202

Бойка Димитрова Борисова - специалист
Email: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915 / 882 167,  стая: 203

Ирен Венциславова Златева - младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915 / 882 167,  стая: 203

Пламен Илиев Петров - младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  0915 / 882 147,  стая: 502

Теменуга Василева Муслийска - младши експерт
еmail - bslatina@oabsl.bg, телефон - 0915 882 154, стая - 511

 1. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 7. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение