ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Татяна Пеняшка - директор на дирекция
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 124, стая - 401

Силвия Маринова - главен експерт 
еmail -
bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405
Мариян Славчев - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406

Татяна Маркова - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 135,  стая - 403

София Василева - старши счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 137,  стая - 405

Цветослав Петев Иванов - счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 134,  стая - 402

Драга Влахова - старши счетоводител - касиер
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 144,  стая - 413

Даниела Николова - счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 141,  стая - 406

Малина Венциславова Василева - счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 134,  стая - 402

Марияна Кирова - счетоводител
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 135,  стая - 403


 1. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 7. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 8. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 9. Доклади
 10. Заповеди
 11. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 12. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 13. Други
 14. Инструкции
 15. Вътрешни правила, Правилници
 16. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение