ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
директор на дирекция - вакантна
еmail - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - (0915) 882 130,  Стая - 106

Тони Павлов Иванов - главен експерт 
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 207
Красимир Николов Караджов - главен експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 170,  стая: 205

Силвия Йорданова Бацова - Начева- младши експерт, в отпуск по майчинство и се замества от  Милица Никоева Накова - специалист
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106
Галя Георгиева Масларска  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Николай Петков Йорданов  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ваня Георгиева Островска  -  главен специалист
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Мариета  Константинова Пенковска - специалист
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106

Ивайло Павлинов Димитров - младши експерт
еmail: bslatina@oabsl.bg,  тел: 0915/ 882 130,  стая: 106


 1. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\" - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение