ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Сигнали за корупция

Дата на публикуване: 24.09.2012 16:48
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Освен в пощенската кутия монтирана на входа на Общинска администрация Бяла Слатина, информация и сигнали за корпуция може да подадете денонощно на телефон 0915 / 882-101 или да изпратите на следния e-mail адрес: bslatina@oabsl.bg 

Информацията, която ще предоставите ще се използва само за разследване на описаните от Вас корупционни действия и в никакъв случай няма да бъде предоставена на лица и организации извън пряко ангажираните с проверката на случая.

След получаване на Вашия сигнал, с Вас ще се свържат лица, упълномощени да извършат проверката. В случай, че сте представили неверни лични даннни или липсва контактна информация за обратна връзка с Вас, сигналът ще се счита за неприет и няма да се разглежда.

 1. Сигнали за корупция - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 19. Работно време
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение