ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА

Дата на публикуване: 08.01.2021 12:45
Петя Петева Андреева  -  Главен специалист в кметство с.Алтимир
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09138 2230 

Цветанка Георгиева Карамелска -  Главен специалист в кметство с.Буковец,  
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09149 2215 

Малина Гюкова Пенкова  -  Специалист в кметство с.Бърдарски геран
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09135 2294 

Ивалина Ганова - 
Главен специалист в кметство с.Бъркачево
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09148 2335 


Дияна Максимова Черкезка -  С
пециалист в кметство с.Враняк
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 091401 215 

Виолета Петрова Димитрова  -  Главен специалист в кметство с.Габаре
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 0894 485735

Галя Цветанова Дочовска - Гайдарска -  Специалист в кметство с.Галиче
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09136 2329

Петя Стефанова Николова  -  Главен специалист в кметство с.Драшан
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09140 4271

Боряна Венциславова Лакова  -  Главен специалист в кметство с.Комарево
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09133 2369

Ивка Илиева Елисеева  -  Главен специалист в кметство с.Попица
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09137 2363

Даниела Светославова Цветанова - гл. специалист в кметство с.Соколаре

Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09146 2283

Валерия Иванова Цветкова -  Специалист в кметство с.Тлачене, 
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09130 2215

Силвия Стефанова Андровска  -  Главен специалист в кметство с.Търнава
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09139 2270

Бойка Динова Лалова  -  Главен специалист в кметство с.Търнак
Email - bslatina@oabsl.bg,  Телефон - 09134 2221


 1. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.
 19. Работно време
 20. Сигнали за корупция
 21. Структура
 22. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение