ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Търгове за отстъпено право на строеж.

Дата на публикуване: 17.05.2017 10:50


Община Бяла Слатина обявява търгове с явно наддаване, които ще се проведат на 05.01.2023 г. /четвъртък/ в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул. ”Климент Охридски” № 68, за възмездно учредяване на право на строеж върху части от имоти, частна общинска собственост, при условията на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - публикувано на 16.12.2022 


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.10.2021 г. /вторник/ от 10:00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 05.10.2021 г. /вторник/ от 10:15 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 11.08.2020 г. /вторник/ от 13.00 ч. в залата на Общински съвет в сградата на Общинска администрация гр. Бяла Слатина, ул.”Климент Охридски”№ 68, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост


Община Бяла Слатина, Процедура за възмездно учредяване на право на строеж чрез публично оповестен търг с явно наддаване на имот, частна общинска собственост.


Община Бяла Слатина обявява търг с явно наддаване, който ще се проведе на 06.06.2017 г. от 11.00 часа в стая № 203 в сградата на Общинска администрация Бяла Слатина, за възмездно учредяване на право на строеж върху имот частна общинска собственост.

Наименование Брой тегления
обява търгове кв.79 и 80.doc 851 Изтегли документ с име "обява търгове кв.79 и 80.doc"
обява - 100-2.doc 1446 Изтегли документ с име "обява - 100-2.doc"
обява - 100-1.doc 1554 Изтегли документ с име "обява - 100-1.doc"
  1. Търгове за отстъпено право на строеж. - Текуща страница
  2. Концесии
  3. Приватизации
  4. Конкурси
  5. Търгове за отдаване под наем
  6. Търгове за продажба

Потърсете в сайта

Местоположение