ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Концесии

Дата на публикуване: 04.10.2012 11:07

Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водно-стопански обект - рибарник с идентификатор 00401.24.6.   - натисни върху текста.


Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир „Лековит кладенец“, представляващ имот № 000622, находящ се в землището на с.Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643, с площ на водоема 185,536 дка.


Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир „Руменя“, представляващ имот № 000619, находящ се в землището на с.Търнава, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73643, с площ на водоема 75,601дка.


Община Бяла Слатина обявява, че ще се проведе процедура по предоставяне на концесия на водностопански обект – язовир, представляващ имот № 000106, находящ се в землището на с.Търнак, община Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 73660, с площ на водоема 88,798 дка.


Потърсете в сайта

Местоположение