ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Габаре


Елена Николаева Игнатова
Кмет на с. Габаре
Email: bslatina@mail.bg
тел: 09140 / 4221, 0899165543

Селото се намира между 5 възвишения. През него минават 3 реки. В близост до селото се намират два язовира. Земите около селото са много плодородни.

Има изключително разнообразна растителност: много иглолистни гори, билки. Сред многобройните животински видове, често срещани са лисицата и чакалът. Много влечуги — гущери, змии. По-често срещани змии са пепелянките. По-известни представители на насекомите са бръмбарите - рогачи, които са защитени в Република България.

По-голямата част от населението са роми.

В Габаре е открито съкровище, което се намира в музея във Враца.

По време на Балканската война в 1912 година един човек от Габаре се включва като доброволец в Македоно - одринското опълчение.

Най-разпространената религия е православното християнство.

В село Габаре има основно училище (ОУ „Христо Ботев“) със собствен физкултурен салон и компютърен кабинет,  детска градина, както и читалище с голяма библиотека.

В селото има 2 калета (крепости), в които има много запазени керамични съдове, метални предмети и надгробни плочи. Едното кале се намира в началото на селото, а другото в края. Стените на едното кале са сравнително добре запазени.

Съборът на Габаре е на 1-4 ноември.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.