ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Враняк

Дата на публикуване: 27.09.2012 16:49


Жени Велева Узунова
 Кметски наместник с. Враняк
еmail: vranyak@oabsl.bg, тел: 091401 215, 0894897425

Селото се намира на около 12 km южно от Бяла Слатина. През него преминава пътят свързващ Бяла Слатина с Мездра.

 Днешното село е основано върху останките на тракийско антично селище, на юг от селото се издигат няколко тракийски надгробни могили. Развалини от антично и ранносредновековно селище се изравят и в местността „Малки Враняк“. На запад много добре личи Островския окоп - раннобългарско укрепително земно съоръжение, строено в края на VII в. и началото на VIII в. за защита на младата ни държава от аварите. Вероятно тогава е възникнало и селото като гарнизон на Островския отбранителен окоп и вал. Има няколко хипотези за значението на името „Враняк“. Според една от тях това е събирателно име и означава място с врани. Според друга тук са се заселили най-смелите, най-красивите войни на хан Аспарух и останали завинаги, създали семейства. Тези мъже са били снажни, стройни, с типичен древнобългарски вид. Били тъмнооки, чернокоси, тъмнолики - „врани“ мъже яхнали „врани“ коне. Известно е, че думата врани значи черни. От тук с добавката на старинния суфикс -як става Враняк.

Жителите са източноправославни. В селото е изграден православен храм, който в момента не функционира. Храмът е запуснат, неподдържан и подлаган на кражби.Жителите са източноправославни. В селото е изграден православен храм, който в момента не функционира. Храмът е запуснат, неподдържан и подлаган на кражби,но в момента се подготвя за реставрация.Подобно на много села в България и Враняк не е подминат от демографската криза. Характерът на населението представлява застаряващо българско население и ромско, преселващо се тук от съседни населени места. Много от дворовете и къщите са запуснати или изоставени.

Тук е роден писателят Орлин Василев.Потърсете в сайта

Местоположение