ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

ЦНСТ с.Бърдарски геран

Дата на публикуване: 27.09.2012 12:09
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
С.БЪРДАРСКИ ГЕРАН

           

       ЦНСТ с.Бърдарски геран разполага с два центъра: ЦНСТ - 1 за деца от 3 до 10 години и ЦНСТ - 2 за деца от 11до 16 години.Капацитетът на всеки един е 15 деца.

     Приемат се деца без физически, психически и умствени увреждания. Организацията на работа е целогодишна,с денонощни дежурства от персонала.

       Децата се обучават в училищата в гр.Бяла Слатина и филиала на ЦДГ „Радост” в селото.Пътуването до и от училище се осъществява с училищен автобус.

        Настаняването на децата в ЦНСТ се извършва от ОЗД при Д”СП”. След навършване на пределната възраст, децата се преместват в „Преходно жилище” в гр.Бяла Слатина.

       За децата се грижи персонал от 21 души/административен,педагогически и обслужващ/. Осигурени са  личен лекар и стоматолог,а при необходимост-посещение при специалисти и болнично лечение.

       През летния сезон се организира отдих на планина и море.

      ЦНСТ разполага с две сгради-административна и сграда за децата. Сградата,където живеят децата, е двуетажна със сутерен.На първия етаж са настанени децата от ЦНСТ-1, на на втория-от ЦНСТ-2.Всеки един от центровете разполага със спални помещения, всекидневна с кухненски бокс, санитарни помещения и гардеробна. За момичетата и момчета от ЦНСТ-2 са обособени две отделни крила. Във всеки един от центровете има офис за персонала и отделни санитарни възли. В сутерена са разположени кухня,складови помещения,пералня,паро-котелно и фитнес зала.

       ЦНСТ има голям двор с детска и спортна площадки, беседка, места за отдих, подвижен басейн.

       ЦНСТ е разположен в центъра на селото, в близост до читалище, здравен пункт, кметство, магазини, парк.

 

За контакт:

3259 с.Бърдарски геран, ул.”Васил Коларов”16-20

тел.09135/2204, 0879445134

e-mail:ddlrg_georgieva@abv.bg
Потърсете в сайта

Местоположение