ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Общинска администрация

Дата на публикуване: 22.04.2021 10:10
Име Длъжност Телефон
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “
Радинка Коцева Директор дирекция тел. 0915 882 122
инж. Иван Петров Главен експерт тел. 0915 882 110
Диана Димитрова Младши експерт тел. 0915 882 125
Петя Петрова Главен специалист тел. 0915 882 125 
Ива Василева Главен специалист тел. 0915 882 105
Ивка Начева Младши експерт - Деловодство тел. 0915 882 103
Калинка Борисова Младши експерт - Деловодство тел. 0915 882 103
инж. Мадлена Съйнова Младши експерт тел. 0915 882 157
Иво Петков Специалист тел. 0915 882 157
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА“
Цветелина Андровска - Илиева Директор дирекция тел. 0915 882 121
Красимир Кирилов Юристконсулт тел. 0915 882 140
Пенка Янкулова Главен експерт - Човешки ресурси тел. 0915 882 136
Димитринка Стоева Младши експерт - Човешки ресурси тел. 0915 882 136
Деница Василева Старши експерт  тел. 0915 882 114 
Красимир Коцов Старши експерт тел. 0915 882 152
Ирена Петкова Младши експерт тел. 0915 882 152
ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО"
Татяна Пеняшка Директор дирекция тел. 0915 882 124
Мариян Славчев Старши счетоводител тел. 0915 882 141
Татяна Маркова Старши счетоводител тел. 0915 882 135
София Василева Старши счетоводител тел. 0915 882 137
Цветослав Иванов Счетоводител тел. 0915 882 134
Драга Влахова Старши счетоводител - касиер тел. 0915 882 144
Даниела Николова Счетоводител тел. 0915 882 141
Малинка Василева Счетоводител тел. 0915 882 135
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"
Валерия Гешева Главен експерт тел. 0915 882 167
Илиян Илиева Старши експерт тел. 0915 882 170
Маргарита Димитрова Младши експерт тел. 0915 882 168
Борислав Тодоров Специалист тел. 0915 882 168
Васил Недков Главен специалист тел. 0915 882 143
Максим Костадинов Специалист тел. 0915 882 109
ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ"
Тони Иванов Главен експерт тел. 0915 882 130
Красимир Караджов Главен експерт тел. 0915 882 170
Цветозара Петкова Старши експерт тел. 0915 882 130
Силвия Бацова - Начева Младши експерт тел. 0915 882 130
Галя Масларска Главен специалист тел. 0915 882 130
Николай Йорданов Главен специалист тел. 0915 882 130
Ваня Островска Главен специалист тел. 0915 882 130
Мариета Пенковска Специалист тел. 0915 882 130
Ивайло  Димитров Специалист тел. 0915 882 106
ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ"
Десислава Стефанова Директор дирекция тел. 0915 882 146
Весна Маринков - Павлова Главен експерт тел. 0915 882 151
Дарина Кръстева - Вълешкова Главен експерт тел. 0915 882 149
Веселка Веселинова - Дудова Младши експерт тел. 0915 882 147
Христианна Павлова Старши експерт тел. 0915 882 151
Теменуга Радкова - Георгиева Секретар МКБППМН тел. 0915 882 150
ДИРЕКЦИЯ "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ"
Николай Гурзовски Директор дирекция тел. 0915 882 113
Йорданка Сиракова Главен експерт тел. 0915 882 166
Антон Петров Старши експерт тел. 0915 882 166
Бойка Борисова Специалист тел. 0915 882 167
Ирен Златева Младши експерт тел. 0915 882 167
Теменуга Муслийска Младши експерт тел. 0915 882 157
ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"
Росен Йотков Директор дирекция тел. 0915 882 132
Пламен Димитров Главен експерт тел. 0915 882 103
Момчил Островски Младши експерт тел. 0915 882 165
Веселин Тушинов Младши експерт тел. 0915 882 132
Мариета Василева Старши експерт тел. 0915 882 165
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
Ивка Горелска Вътрешен одитор тел. 0915 882 139
Петя Петрова Вътрешен одитор тел. 0915 882 139
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
Пламен Петров Финансов контрольор тел. 0915 882 139
Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
Недка Петрова Главен експерт тел. 0915 882 119
Наталия Цолова Младши експерт тел. 0915 882 162

  1. Общинска администрация - Текуща страница
  2. Кметства

Потърсете в сайта

Местоположение