ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Общинска администрация

Дата на публикуване: 22.04.2021 10:10

Дирекция "Административно и информационно обслужване"

 

Директор дирекция

Радинка Коцева

тел. 0915 882 122

Старши eксперт ЕСГРАОН и ГС

Диана Димитрова

тел. 0915 882 125

Младши експерт

Татяна Софранова

тел. 0915 882 103

Младши експерт

инж. Мадлена Съйнова

тел. 0915 882 157

Младши експерт ОМП

вакантна

 

Специалист ЕСГРАОН и ГС

Галя Недкова

тел. 0915 882 125

Специалист

Калинка Борисова

тел. 0915 882 103

Дирекция "Правна"

 

 

Директор дирекция

Цветелина Андреева Андровска-Илиева

тел. 0915 882 121

Юрисконсулт

Красимир Кирилов

тел. 0915 882 140

Старши експерт "Човешки ресурси"

Пенка Янкулова

тел. 0915 882 136

Старши експерт

Красимир Коцов

тел. 0915 882 152

Старши експерт

Деница Василева

тел. 0915 882 114

Младши експерт

Ирена Петкова

тел. 0915 882 152

Главен специалист "Човешки ресурси"

Димитринка Стоева

тел. 0915 882 136

 Дирекция "Бюджет и счетоводство"

 

 

Директор дирекция

Татяна Пеняшка

тел. 0915 882 124

Главен експерт

Силвия Маринова

тел. 0915 882 137

Старши счетоводител

Мариян Славчев

тел. 0915 882 141

Старши счетоводител

София Василева

тел. 0915 882 137

Старши счетоводител

Татяна Маркова

тел. 0915 882 135

Старши счетоводител-касиер

Драга Влахова

тел. 0915 882 144

Счетоводител

Даниела Николова

тел. 0915 882 141

Счетоводител

Малина Василева

тел. 0915 882 134

Счетоводител

Цветослав Иванов

тел. 0915 882 134

Счетоводител

Марияна Кирова

тел. 0915 882 135

 Дирекция "Управление на общинската собственост"

 

 

Главен експерт

Валерия Гешева

тел. 0915 882 170

Старши експерт

Маргарита Димитрова

тел. 0915 882 168

Старши експерт

Илиян Илиев

тел. 0915 882 170

Младши експерт

Венцислава Тончева

тел. 0915 882 168

Младши експерт

Борислав Тодоров

тел. 0915 882 168

Главен специалист домакин-снабдител-шофьор

Васил Василев

тел. 0915 882 143

Специалист

Ана Христова

тел. 0915 882 109

Дирекция "Местни данъци и такси"

 

 

Директор дирекция

Росен Йотков

тел. 0915 882 132

Главен експерт

Пламен Димитров

тел. 0915 882 132

Старши експерт

Мариета Василева

тел. 0915 882 165

Старши експерт

Веселин Тушинов

тел. 0915 882 132

Главен специалист

Соня Буровска

тел. 0915 882 106

Главен специалист

Мариела Йорданова

тел. 0915 882 102

Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция"

 

 

Главен експерт

Десислава Стефанова

тел. 0915 882 146

Главен експерт

Весна Маринков-Павлова

тел. 0915 882 151

Главен експерт

Дарина Кръстева-Вълешкова

тел. 0915 882 149

Секретар МКБППМН

Теменуга Радкова-Георгиева

тел. 0915 882 150

Младши експерт

Веселка Веселинова-Дудова

тел. 0915 882 147

Специалист

Иво Петков

тел. 0915 882 157

 Дирекция "Устройство на територията и Екология"

 

 

Главен експерт

Тони Иванов

тел. 0915 882 130

Главен експерт

Красимир Караджов

тел. 0915 882 170

Младши експерт

Ивайло Димитров

тел. 0915 882 106

Главен специалист

Галя Масларска

тел. 0915 882 130

Главен специалист

Ваня Островска

тел. 0915 882 130

Главен специалист

Николай Йорданов

тел. 0915 882 130

Специалист

Мариета Пенковска

тел. 0915 882 130

Специалист

Милица Накова

тел. 0915 882 130

Дирекция "Проекти и програми"

 

 

Директор дирекция

Николай Гурзовски

тел. 0915 882 133

Главен експерт

Йорданка Сиракова

тел. 0915 882 166

Младши експерт

Ирен Златева

тел. 0915 882 167

Старши експерт

Антон Петров

тел. 0915 882 166

Младши експерт

Пламен Петров

тел. 0915 882 147

Специалист

Бойка Борисова Близнашка

тел. 0915 882 167

Младши експерт

Теменуга Муслийска

тел. 0915 882 154

Звено "Вътрешен одит"

Вътрешен одитор

Ивка Горелска  тел. 0915 882 139
Вътрешен одитор Петя Петрова  тел. 0915 882 139
Финансов контрольор Пламен Петров тел. 0915 882 139
Звено за подпоманате работата на Общински съвет Недка Петрова тел. 0915 882 119

Звено Мрежова и Информационна Сигурност

инж. Иван Петров тел. 0915 882 110

 


  1. Общинска администрация - Текуща страница
  2. Кметства

Потърсете в сайта

Местоположение