ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

СРЕЩАТА С КНИГАТА Е ПРАЗНИК, А ПРАЗНИКЪТ – ПАМЕТЕН, КОГАТО Е СПОДЕЛЕН

Дата на публикуване: 24.04.2013 11:12
Двата международни дни, посветени на книгата, изкуствата за деца и на създателите на книги – авторите и техните издатели – 2 и 23 април бяха отбелязани с празник под наслов „Приказки от деца – за деца и родители” в библиотеката на белослатинското  читалище „Развитие – 1892”. Проявата бе организирана от Община Бяла Слатина и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В нея се включиха 34 деца от трите начални училища „Цани Гинчев”, „Христо Ботев” и „Христо Смирненски” и от прогимназия „Свети Климент Охридски”. Присъстваха и родители. Заместник-кметът на Община Бяла Слатина, инженер Тихомир Трифонов, председател на МКБППМН, прочете своя любима приказка. Той разтълкува поуката от прочетеното и посъветва малките си слушатели да обичат приказките и повече да четат книги.  
Проявата продължи с три занимателни игри. В първата децата подреждаха приказка на табло, като изпълняваха допълнителни дейности по 12-те листа, които получиха от организаторите. Разделени в три отбора, те се постараха да се справят бързо и точно. Почти веднага малките палавници познаха заглавието на предложената творба, където са проследени няколкодневните трудности на братче и сестриче – Хензел и Гретел – от едноименната приказка на Братя Грим, а краят е щастлив и Доброто побеждава Злото.  
Във втората трите отбора заедно преминаваха „През лабиринта на библиотеката” и помагаха на популярния приказен герой Кумчо Вълчо да излезе от него. Разбраха кой го преследва по петите и изписаха неговото име с големи букви отново на табло.
Не се затрудниха участниците в проявата и в третата игра, която беше „Конкурс по правоговор и правопис”. Тук децата произнасяха по букви трудни думи. Изговорът повлиява правилното изписване на буквите в думата и разколебава говорещия коя буква да постави в средата или в края й.
Водещ на празника бе началният учител Радиум Тутовски, популярен като батко Радко. А за цялостната организация на празника, заедно с него се погрижиха експерти от дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Бяла Слатина и колегите-обществени възпитатели на Ради, начело със секретаря на комисията, Теменуга Радкова.  
Победителите в отделните надпревари получиха книга за награда, връчена им от заместник-кмета Трифонов.
Домакините на проявата, начело с главния библиотекар Валентина Бобойчева, запознаха присъстващите със Страната на отговорите, каквато е библиотеката в читалище „Развитие – 1892” в Бяла Слатина, и спечелиха нови любознателни читатели. Те разгледаха и галерията на читалището, където гостуват жизнерадостните платна на ломския художник Даниела Константинова.   
В същия ден в библиотеката протичаше инициативата „Библиотекар за един ден”. В нея се включиха ученици от професионална агрогимназия „Никола Вапцаров” в Бяла Слатина. И двете изяви са част от ежегодната програма на традиционния Маратон на четенето през април. Той стимулира любовта към четенето и отдава дължимото на творците-създатели на книги, като превръща книгохранилищата, каквито са библиотеките, в притегателен център на знанието и възможността да го споделиш с другите, докато четете и общувате.

                                                                                                           Цвета Стефанова

Потърсете в сайта

Местоположение