За Бяла Слатина

Новини

20.03.2023
 І. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ  Домашен помощник – 30 лица на трудов договор, на пълен работен ден /за 12 месеца/;  ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ:  За заемане на длъжност „Домашен помощник“ кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 1.1. Минимални изисквания: Образование – завършен 6 клас; Професионален опит – не се изисква. Наличието на професионален опит като домашен помощник, социален или...

13.03.2023
Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., уведомява всички заинтересовани лица, че...

13.03.2023
Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома  в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0147-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, приоритетна ос „Социално включване и равни възможности”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  ОБЯВЯВА:  ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА...

10.03.2023
Г-жа Неда Петрова Цакова на 9 март 2023 г. отпразнува своя 100 годишен юбилей.

10.03.2023
На 01.03.2023 г. Община Бяла Слатина и Министерство на труда и социалната политика сключиха Административен договор по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0147 „Грижа в дома в Община Бяла Слатина“, съфинансиран от Европейски социален фонд плюс. Проектът е на стойност 852 231,46 лв., 100 % БФП             Проектът...

08.03.2023
Мил жест към представителките на нежния пол от община Бяла Слатина, по случай техния празник- 8-ми март,  направи кметът на общината инж. Иво Цветков. На централната алея на града, под съпровода на хубава музика и с много настроение, кметът подари на всяка от  присъстващите дами цвете- символ на настъпващата пролет, с пожелание да са здрави, красиви...

Галерия