Сигнали за корупция

Добре Дошли

Сградата на община Бяла Слатина

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини

20.06.2016
Два списъка по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, който ще получават социални услуги. Списък на лицата, класирани за персонал за предоставяне на социални услуги според получената крайна оценка по...


17.06.2016
Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, бе скъп гост по време на откриването на обновената музейна сбирка в кметство Търнава.

Още едно кътче обич ни посрещна в село Търнава!Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, бе скъп гост по време на откриването на обновената...


17.06.2016
Община Бяла Слатина успешно изпълнява проект „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина”, по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Продължава изпълнението на договора между Министерство на труда и социалната политика и Община Бяла Слатина, с който през м. април т. г. беше дадено началото...


17.06.2016
Продължава реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”

Община Бяла Слатина продължава реализирането на социалната услуга „Осигуряване на топъл обяд”, финансирана от „Фонд за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”.Социалната услуга...


15.06.2016
В гр. Бяла Слатина отваря врати Център за социално включване

Община Бяла Слатина предстои да сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...


15.06.2016
Стипендинтска програма "Равен шанс достъп до средно образование", за ученици в гимназиална степен, която подкрепя ученици от 8 - 12 клас с учебници и пътни карти за транспорт. В програмата могат да кандидатстват всички ученици независимо от етническия им произход.

Център „Амлипе „ с филиал гр. Бяла Слатина обявява програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2016-2017г. ...