За Бяла Слатина

Новини19.09.2023
Днес, 19.09.2023 г., на основание чл. 20, ал. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка за планове и програми (Наредба за ЕО), Министерство на енергетиката съобщава на обществеността, заинтересованите органи и трети лица за открита процедура за провеждане на консултации и отразяване на...

14.09.2023
Във връзка с предстоящите на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове, кмета на община Бяла Слатина уведомява представителите на партиите и коалициите, че на 20.09.2023 г. /сряда/ от 13:00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина в гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, вход откъм ул. „Христо...


08.09.2023
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД БЯЛА СЛАТИНА, Мероприятията от Програмата на Панаирни дни Бяла Слатина 2023 се отменят само за 08.09.2023 г. (петък), поради обявения  Ден на национален траур. В събота и неделя панаирните дни продължават. Концертът на Глория ще се състои на 14 септември (четвъртък) от 19:00 часа.

Галерия