Сигнали за корупция

Добре Дошли

Белослатински панаир 2016

Сградата на община Бяла Слатина

Отчет на Кмета за мандат 2011-2015 г.

Слънчогледи край община Бяла Слатина

Културен дом в община Бяла Слатина

Изглед към община Бяла Слатина

Новини

24.08.2016
Белослатински панаир 08-11 Септември 2016.

Заповядайте!


22.08.2016
Детски конкурс за разнородни таланти.

На 08.09.2016 г. заповядайте на "Бяла Слатина в търсене на талант". Цел: Откриване и насърчаване на деца с таланти и деца с желание за изява,...


12.08.2016
Покана за участие в общински футболен турнир „ Бяла Слатина - 2016”

Общинска администрация Бяла Слатина за пета поредна година организира Общински футболен турнир „Бяла Слатина - 2016”. Турнирът е част от мероприятията, посветени на традиционния Белослатински...


10.08.2016
На 09.08.2016 г. на официална церемония в Министерството на науката и образованието Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договора за безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла Слатина.

Договорът е по процедура BG05M2OP001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за...


05.08.2016
На 03.08.2016 г. бе сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

- Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент ВG05M9OP001-2.004„Услуги за ранно детско развитие“ между Министерство на труда и социалнатаполитика, чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни...


25.07.2016
Работна среща на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на община Бяла Слатина

Кметът на община Бяла Слатина и Председателят на Обществения съвет за подпомагане работата на кмета на общината канят членовете на Обществения съвет на работна среща,...