Съобщения - Избори за общински съветници и кметове 2019 г


07.11.2019
Община Бяла Слатина. Съобщение до местните ръководства на политическите партии, коалиции и местни коалиции за премахване на агитационни материали от проведените местни избори.  

01.11.2019
Покана за свикване на първо заседание на Общински съвет Бяла Слатина.   - натисни върху текста.  

31.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящият на 03 ноември 2019 г. втори тур на избори за кмет на кметство Галиче и кмет на кметство Попица, Общинска администрация Бяла Слатина, съвместно с Общинска избирателна комисия Бяла Слатина, уведомява членовете на секционни избирателни комисии и на подвижните секционни избирателни комисии, че раздаването на изборните книжа и материали ще се проведе на 02 ноември 2019 г. по следния график:   15:30...

29.10.2019
                                         СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА          от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.                                             (чл.39, ал.1 от ИК)                                               (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)         Област ВРАЦА, община БЯЛА СЛАТИНА         населено място С.ГАЛИЧЕ, кметство ..........., секция № 025         адрес на избирателна...

23.10.2019
График за раздаване на материали на СИК/ПСИК на 26 октомври 2019 г., във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.   - натисни върху текста.

16.10.2019
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) Област ВРАЦА, община БЯЛА СЛАТИНА населено място ГР.БЯЛА СЛАТИНА, кметство ..........., секция № 001 адрес на избирателна секция ................................................................... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Собствено, бащино и фамилно име ----------------------------------------------------------------------------------------------- АНДРЕЙ ИЛИЕВ ИЛИЕВСКИ АНДРИЯН ВЪЛКОВ КУНОВСКИ АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ ВАЛЕНТИНА...