ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Вътрешни Правила за организацията и реда за проверка на декларации, и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Бяла Слатина.

Публичен регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Кметове на кметства, Община Бяла Слатина.

------------------------------------------------

Благовест Благоев,       Кмет на с. Алтимир
Петя Ангелова,              Кмет на с. Буковец
Светослава Кръстева,   Кмет на с. Бърдарски геран
Георги Георгиев,            Кмет на с. Бъркачево
Жени Узунова,               Кмет на с. Враняк
Елена Василева,           Кмет на с. Габаре
Страхил Стоянов,          Кмет на с. Галиче
Петър Петров,               Кмет на с. Драшан
Шибил Кирилов,            Кмет на с. Комарево
Недялка Велчева,         Кмет на с. Попица
Даниела Нинова,           Кмет на с. Соколаре
Тошко Сашов,               Кмет на с. Тлачене
Габриела Раловска,      Кмет на с. Търнава
Йото Лалов,                  Кмет на с. Търнак

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА