ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета

Месечен отчет за месец Октомври 2018 г.

Месечен отчет за месец Септември 2018 г.


Месечен отчет за месец Август 2018 г.


Месечен отчет за месец Юли 2018 г.


Месечен отчет за месец Юни 2018 г.


Месечен отчет за месец Май 2018 г.


Месечен отчет за месец Април 2018 г.


Месечен отчет за месец Март 2018 г.


Месечен отчет за меец Февруари 2018 г.


Месечен отчет за месец Януари 2018 г.

Месечен отчет за месец Декември 2017 г.

Месечен отчет за месец Ноември 2017 г.

Месечен отчет за месец Октомври 2017 г.

Месечен отчет за месец Септември 2017 г.

Месечен отчет за месец Август 2017 г.

Месечен отчет за месец Юли 2017 г.

Месечен отчет за месец Юни 2017 г.

Месечен отчет за месец Май 2017 г.

Месечен отчет за месец Април 2017 г.

Месечен отчет за месец Март 2017 г.

Месечен отчет за месец Февруари 2017 г.

Месечен отчет  за  месец   Януари 2017 г.

Месечен отчет за месец Декември 2016 г.

Месечен отчет за месец Ноември   2016 г.

Месечен отчет за месец Октомври  2016 г.

Месечен отчет за месец Септември 2016 г.

Месечен отчет за месец Август 2016 г.

Месечен отчет за месец Юли 2016 г.

Месечен отчет за месец Юни 2016 г.

Месечен отчет за месец Май 2016 г.

Месечен отчет за месец Април 2016 г.

Месечен отчет за месец Март 2016 г.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА