ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ОП "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство"
Общинско предприятие  "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство"
Директор - инж. Атанас Калчовски.

Новосъздаденото Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” - град Бяла Слатина стартира дейността си през 2013 г.
Работниците му извършват разнообразни дейности и мероприятия по озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи - детски градини, училища, паркови пространства, зелени площи, улици, площади, автобусни спирки и др., като са обхванати общинските обекти както в града, така и в малките населени места на общината.


Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за управление общинско имущество на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” град Бяла Слатина.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА