ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Читалища

      На територията  на община Бяла Слатина функционират  14 читалища: НЧ "Развитие-1892" гр. Бяла Слатина, НЧ "Просвета-26" с. Алтимир, НЧ "Просвета-1930" с. Буковец, НЧ "Съзнание-1919" с. Бъркачево, НЧ "Съединение-1923" с. Бърдарски геран, НЧ "Просвета-1927-Враняк" с. Враняк, НЧ "Зора-1904" с. Габаре, НЧ "Просвета-1910" с. Галиче, НЧ "Христо Ботев - Комарево" с. Комарево, НЧ "Напредък-1897" с. Попица, НЧ "Събуждане" с. Тлачене, НЧ "Васил Левски - 1899" с. Търнак, НЧ "Напредък - 1898" с. Търнава, НЧ „Н.Й. Вапацаров-1920 г.” с. Соколаре.
      Години наред те са център на културния живот в общината, за което свидетелстват многобройни инициативи , включващи както читалищните служители , така и самодейци, граждани и деца. Традиционно се отбелязват: международен фестивал ,, Фършанги“- с.Бърдарски геран, ощински фестивал на детската песен  "Златното петле“ - Бяла Слатина, "Балът", общински фолклорен фестивал "Ехо от родния край - Георги Горелски" с. Търнава, международен фестивал "Балът" с. Бърдарски геран, Фолклорен фестивал "Тъпан бие, хоро се вие,Буковец се весели българското да съхрани" с. Буковец, фестивал "Ехо от Търнак" с.Търнак, общински фестивал на шлагерната песен "Цепелина" гр.Бяла Слатина. С много любов и ентусиазъм читалищните служители се стремят да продължават и разнообразяват изявите и да допринасят за  обогатяването на обществения живот.

 

Kалендар на културните, религиозните и спортни празници в община бяла слатина през 2018 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018 г. на територията на Община Бяла Слатина


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА