ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Кметове на общината
1883    1887    Петко Тодоров (Цигаровски)
1887    1889    Иванчо Съйнов
1893    1895    Стефан Тодоров
1895               Петър Цеков
1896               Петър Цеков, Георги Трифонов
1897    1898    Никола Каменов
1899    1900    Георги Иванов
1901               Цветан Митров, Петър Цеков, ГеоргиТрифонов
1902               Борис Дилков, М.Петрова
1903               Васил Бенчев    още
1904    1905    Цветан Митров
1906    1907    Марин Николов
1908               Илия Петров
1909    1911    Стоян Божинов
1912               Нинчо Драгойчев, Атанас Драганов
1913               Атанас Драгaнов    още
Бяла Слатина е обявена за град с указ на цар Фердинанд от 27 юни 1914 година.
1914    1918    Илия Т. Калканов - Първи градски кмет
1919               Илия Калканов, Дико Илиев
1920               Дико Илиев
1921               Антон Николов
1922    1923    Кирко Марков
1924    1926    Атанас Драгaнов
1927    1928    Марко Георгиев
1929    1931    Петър Димитров
1932               Тодор Гетов
1933    1934    Никола Х. Карлуковски   още
1935    1938    Драгомир Хр. Влъчков
1939    1942    Леонид К. Петров
1943    1944    Кръстьо Хр. Петков   още
1945    1946    Георги С. Монев        още
1947    1950    Георги Ф. Гецковски
1950    1951    Аспарух Стойчевски
1951    1952    Марко Проданов       още
1952    1959    Нейко Йотов             още
1959    1960    Христо Н. Драгойчев още
1961    1962    Нейко Йотов
1962    1964    Борис Добринов
1964    1967    Митко Пешев            още
1968    1969    Лена Джелепова       още
1970    1978    Магдалена Петрова   още
1979    1987    Динка Стойкова        още
1987    1989    Димитър Йотов          още
1989    1991    Иван Георгиев          още
1991    1995    Атанас Драганов       още
1995    1999    Иван Георгиев
1999    2007    Милко Симеонов       още
2007    2011    Венцислав Василев   още
2011    настоящ Иво Ценов Цветков   още
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА