ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Габаре


Елена Николаева Игнатова
Кмет на с. Габаре
Email: bslatina@oabsl.com
тел: 0899165543, 0894485735

Селото се намира между 5 възвишения. През него минават 3 реки. В близост до селото се намират два язовира. Земите около селото са много плодородни.

Има изключително разнообразна растителност: много иглолистни гори, билки. Сред многобройните животински видове, често срещани са лисицата и чакалът. Много влечуги — гущери, змии. По-често срещани змии са пепелянките. По-известни представители на насекомите са бръмбарите - рогачи, които са защитени в Република България.

По-голямата част от населението са роми.

В Габаре е открито съкровище, което се намира в музея във Враца.

По време на Балканската война в 1912 година един човек от Габаре се включва като доброволец в Македоно - одринското опълчение.

Най-разпространената религия е православното християнство.

В село Габаре има основно училище (ОУ „Христо Ботев“) със собствен физкултурен салон и компютърен кабинет,  детска градина, както и читалище с голяма библиотека.

В селото има 2 калета (крепости), в които има много запазени керамични съдове, метални предмети и надгробни плочи. Едното кале се намира в началото на селото, а другото в края. Стените на едното кале са сравнително добре запазени.

Съборът на Габаре е на 1-4 ноември.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА