ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Постоянни комисии
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
към ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Бяла Слатина
мандат 2015 - 2019 година


КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА.
1. Ралица Илкова Искренова - Петрова – ГЕРБ; - председател
2. Ангел Ценов Ангелов – ГЕРБ;
3. Борислав Ивов Попов - АБВ;
4. Ива Петрова Йотова - ГЕРБ;
5. Касъм Мехти Касъмов – ДПС;
6. Стефан Иванов Терзийски - ГЕРБ;
7. Теофил Цветков Трифонов – БСП;

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ:
1. Александър Недков Алексиев – ГЕРБ; - председател
2. Милко Петров Симеонов – коалиция За Б.Слатина.
3. Ралица Илкова Искренова - Петрова – ГЕРБ;
4. Теофил Цветков Трифонов – БСП;
5. Яшар Махмудов Касъмов - ДПС;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА:
8. Николай Иванов Николов – ГЕРБ- председател
9. Антони Петков Антонов - ГЕРБ;
10. Данаил Маринов Йолов - ДПС;
11. Иван Николов Боровански - БСП;
12. Никола Иванов Попов – СП Български път;

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:
1. Ангел Ценов Ангелов – ГЕРБ; - председател
2. Александър Недков Алексиев – ГЕРБ;;
3. Събин Асенов Илиев – ДПС;
4. Венцислав Велков Василев - БСП
5. Милко Петров Симеонов – коалиция За Б.Слатина.
6. Николай Иванов Николов - ГЕРБ ;
7. Петьо Иванов Шишков – ГЕРБ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
1. Цветелина Теодосиева Късльовска– СП Български път - председател
2. Антони Петков Антонов - ГЕРБ;
3. Събин Асенов Илиев – ДПС;
4. Венцислав Велков Василев - БСП;
5. Ива Петрова Йотова - ГЕРБ;

КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА:
1. Петьо Иванов Шишков – ГЕРБ- председател;
2. Борислав Ивов Попов - АБВ;
3. Саша Стаменов - ГЕРБ
4. Цветелина Теодосиева Късльовска– СП Български път;;
5. Яшар Махмудов Касъмов - ДПС
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2019 Г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение