ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Общински съветнициОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

мандат 2015 -2019 година


Политическа партия ГЕРБ

Александър Недков
Алексиев    
  Ангел Ценов
     Ангелов 
д-р Антони Петков
Антонов        
  Веселка Атанасова
Борисова  
  Ива Петрова
    Йотова
д-р Николай Иванов
Николов
  Петьо Иванов   
 Ралица Илкова
Искренова-Петрова  
    Саша Стаменов 
   Стефан Иванов
      Терзийски

 

Движение за права и свободи
 
Данаил Маринов
Йолов
Касъм Мехти
Касъмов
Яшар Махмудов
Касъмов
Сабин Асенов
Илиев

Българска социалистическа партия

Венцислав Велков
Василев
Иван Николов
Боровански
Теофил Цветков
Трифонов

СП "Български път"

Никола Иванов
Попов
Цветелина Теодосиева
Късльовска


ПП "Алтернатива за българско Възраждане"

Борислав Ивов Попов

                       
Коалиция "За община Бяла Слатина"
 
инж. Милко Петров Симеонов
         
                       
  
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА