ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Общински център за услуги и информация на гражданите


РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване.

Тел: мл. експерт "Деловодство и канцелария" - 0915/882103,

гл. специалист АПОН и ЕСГРАОН - 0915/882105, каса - 0915/882102

 

Към Общинския център за услуги и информация на гражданите е изграден достъпен вход - рампа за хора с увреждания и майки с детски колички.


Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Етичен кодекс на служителите от общинска Администрация

Харта на клиентаПотърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА