ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Общински център за услуги и информация на гражданите


РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване.

Тел: мл. експерт "Деловодство и канцелария" - 0915/882103,

гл. специалист АПОН и ЕСГРАОН - 0915/882105, каса - 0915/882102

 

Към Общинския център за услуги и информация на гражданите е изграден достъпен вход - рампа за хора с увреждания и майки с детски колички.


Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

Етичен кодекс на служителите от общинска Администрация

Харта на клиентаПотърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА