ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини

Община Бяла Слатина Ви информира, че можете да предавате износени гуми
15.07.2020

Във връзка с писмо от зам. областния управител на област Враца - Мирослав Комитски, съгласно Заповед № 33-04-3 от 19.06.2020г
14.07.2020

Обявена нова конкурсна процедура за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
14.07.2020

Нов облик и облагородяване на част от пътната мрежа в гр. Бяла Слатина
10.07.2020

Съобщение относно Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина
09.07.2020

Призово място в Национален конкурс за ученик от ПГО“ Елисавета Багряна“ гр.. Бяла Слатина
09.07.2020

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение