Актуално
Списък на заличените лица от избирателните списъци в частични избори на 27 септември 2020 г. за кмет на кметство Соколаре.
15.09.2020
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Избирателен списък, част 1, за гласуване на Частични Избори за кмет на с. Соколаре на 27.09.2020 г.
03.09.2020
Избирателен списък, част 1, за гласуване на Частични Избори за кмет на с. Соколаре на 27.09.2020 г

Хронограма
05.08.2020
Хронограма за частичните избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020 г.

Указ № 77
05.08.2020
Указ № 77 на Президента на Република България за пренасрочване на насрочени частични избори и нови избори за кметове /обн., ДВ, бр. 35 от 10.04.2020...

Указ № 22
05.08.2020
Указ № 22 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца на 14...

Заповед № 569/12.09.2020 г. за образуване на 1 бр. секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в частичните избори за кмет на кметство Соколаре.
14.09.2020
Заповед № 569/12.09.2020

Заповед №521/03.09.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина относно определяне на местата на агитационни материали от кандидатите, партиите и коалициите по време на предизборната кампания за частични избори за кмет на с. Соколаре
04.09.2020

Заповед № 471/11.08.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина за определяне на местата на територията на кметство Соколаре, на които да бъдат обявени избирателните списъци
12.08.2020

Заповед № 472/11.08.2020 г. на кмета на община Бяла Слатина за образуване на избирателна секция за провеждане на частичен избор за кмет на кметство Соколаре
12.08.2020

Информация на ЦИК
16.09.2020

Съобщение за осигурено дежурство в кметство Соколаре и Общинска администрация на 12.09.2020 г. във връзка с предстоящ частичен избор за кмет на кметство Соколаре, който ще се проведе на 27 септември 2020 г
11.09.2020
Във връзка с провеждането на предстоящ частичен избор за кмет на кметство Соколаре на 27 септември 2020 г., Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите, че...

Съобщение до избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването за транспорт и помощ в изборния ден.
10.09.2020
Във връзка с провеждането на предстоящ частичен избор за кмет на кметство Соколаре на 27 септември 2020 г., Общинска администрация Бяла Слатина уведомява гражданите на...

Съобщение, предназначено за хората с увреждания, във връзка с предстоящите частични избори на 27 септември 2020 г.
25.08.2020

Съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК
21.08.2020
Във връзка с насрочен частичен избор за кмет на кметство Соколаре с Указ № 22 на Президента на Република България /Обн. ДВ бр.13/14.02.2020 г./ и...

Важни дати и срокове при провеждането на частични избори за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, 27.09.2020 г.
05.08.2020
Важни дати и срокове при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Соколаре на 27 септември 2020 г.

Потърсете в сайта