ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В БЯЛА СЛАТИНА ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА РОМСКАТА ГОРДОСТ И КУЛТУРА
09.10.2013
За трета поредна година белослатинският Център за развитие на общността към Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – Велико Търново организира Деня на ромската гордост и култура – популярен като Roma Pride (Рома прайд). Той се проведе в неделя, 6 октомври, в столовата на начално училище „Христо Смирненски”. Мотото на проявата „Моята мечта за България – да учим и живеем заедно” не е избрано случайно. Ромският етнос е частица от останалите етноси, с които битува хилядолетия по земите. А общото споделяне на проблемите и постиженията – „заедността” – го съхранява сред останалите и му осигурява възможности да остоява на трудностите и да оцелява.     
    Проявата бе открита от Галя Младенова, общностен модератор в центъра. Тя обясни смисъла на кампанията Roma Pride и нейните цели. Най-важното е да не се забравят историята и традициите на ромите и приносът им в бита и културата на България и Европа. Те формират у хората от този етнос гордост и съграждат през годините положителният му образ, подчерта г-жа Младенова. Последва литературно четене. Свои размисли по повод деня споделиха Цвета Стефанова и Андрияна Димитрова. Кратка, но много емоционална програма поднесоха възпитаниците на НУ „Христо Смирненски”. Акцент в проявата бяха ателиетата със занаяти, които участваха със свои предмети в изложба. Майсторът-железар Илия Огнянов показа инструментите си и обясни какво и как изработва с тях. Макар да прави години наред дървени лъжици и да знае, че те вече са рядкост в кухнята на съвременната жена, Цветко Нинов обясни накратко „технологията” на ръчната изработката на лъжиците и дървените сахани (паници). Петър Маринов разказа за своите метли, мрежи и печки. А Катя Асенова представи разноцветните си топли плетени тарлъци. Богатата трапеза със сладкиши и тестени вкусотии на тукашните майстори-кулинари бе оценена с дегустация и по достойнство от жури. То класира захаросаните ябълки, сладката баница със сирене и просеникът като най-характерните и любими през вековете храни на местните роми. Докато журито пресяваше в класацията си апетитните изкушения, организаторите проведоха игра с публиката. Участникът, който даваше пръв своя верен отговор на въпросите от викторината получаваше предметни награди.
    Съпричастен на проявата бе инженер Харалампи Петков, председател на Общинския съвет. Спаска Михайлова от партниращата организация „Нов път” в Хайредин активно подпомагаше белослатинските модератори Галя Михайлова и Мариян Алексиев. Тук бе Пламен Петров, инспектор „Детска педагогическа стая” в Районно управление „Полиция” в Бяла Слатина. Директорът на НУ „Христо Смирненски” Евгени Ангелов и здравният медиатор Мирена Бочева, заедно с родителите от формирания наскоро родителски клуб в училището, съдействаха всичко планирано по програмата за Деня да се случва подобаващо, а празникът наистина да е пълен. Екип на регионална телевизия „Ета-Рава” засне събитието и ще го излъчи в своята програма.
    Присъстващите деца и техните родители похапнаха от празничната трапеза, подредена за Деня на ромската гордост и култура в Бяла Слатина.

                                                                                                   Цвета Стефанова

         

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ - 27 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение