ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В Деня на детето
02.06.2020
В Деня на детето Център за социално включване „Аз и моето семейство“ се оживи от весели детски гласчета. Отбелязването на празника е традиция за Центъра и събира всяка година децата в неравностойно положение от община Бяла Слатина.
На открито, при спазване на епидемичните мерки, децата се забавляваха с кака Белен Асенова и кака Зина Ивайлова, които ги пренесоха в царството на приказките. Децата бяха поздравени от г-жа Красина Милкова –ръководител на Центъра и Дарина Кръстева-ръководител на проекта.
Скъпи гости бяха г-жа Светлина Берова- председател на НЧ „Развитие-1892г.“ и екипа на читалището, които  зарадваха децата с лакомства и материали за рисуване не за първи път.
След веселите игри, децата от отделните дейности по проекта, засадиха в двора заедно с екипа на Центъра борчета, закупени със средства дарени от г-н Стилиян Чомаковски. Децата и екипът на Центъра благодари на дарителите.
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение