ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
На 2-ри юни 2020 година, точно в 12:00 часа, в продължение на 2 минути, ще се извърши задействане на сирените във всички населени места на Община Бяла Слатина.
28.05.2020

УВАЖАЕМИ

ГРАЖДАНИ И ГОСТИ НА

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА,

 

С Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, чиято памет се почита с вой на сирени.

На  2-ри юни 2020 година, точно в 12:00 часа, в продължение на 2 минути, ще се извърши задействане на сирените във всички населени места на Община Бяла Слатина.

 

 

С уважение,

ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение