ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Новини
Празничен коктейл по случай Международния ден на жената - 8 ми март, бе отпразнуван в Художествената галерия на читалището в Бяла Слатина
11.03.2019

И тази година Международния ден на жената, 8 ми март, беше отпразнуван в Художествената галерия на читалището в Бяла Слатина, където беше организиран празничен коктейл. Своето внимание и дълбоко уважение  към представителките на нежния пол,  засвидетелства в  словото си инж. Иво Цветков- кмет на община Бяла Слатина, чиято е  инициативата. Поздравителен адрес беше прочетен и от името на Народния представител Красен Кръстев, който поради служебни ангажименти не можа да присъства лично на събитието. Подарък за всички празнуващи бяха изпълненията на талантливите деца от ВГ „Шоколадче“ гр. Лом с художествен ръководител - Росица Кръстева.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение

ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА