ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Новини
Съобщение на кмета на община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр.Бяла Слатина“
11.10.2018

 

         Уважаеми съграждани,

         Уведомявам  Ви, че във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр.Бяла Слатина“  започна изпълнението на строително  монтажни работи / СМР / по ул.“Николай Хрелков“ и ул.“Климент Охридски“ . При  извършването на СМР  ще бъде затруднено движението по ул.“Николай Хрелков“ до 30.10.2018г. и спряно  движението на МПС по двете улици както следва:

1. Ул.“Николай Хрелков“ – спряно движението за периода от 30.10.2018г. до 04.11.2018г.

2. Ул.“Климент Охридски“ по следните отсечки:

  •  от ул.”Александър Стамболийски“ до ул.“Раковска“ – спряно движението за периода от 10.10.2018г. до 20.10.2018г.
  • от ул. ”Раковска“ до ул. ”Любен Каравелов” – спряно движението за периода от 13.10.2018г. до 30.10.2018г.
  • от ул.“Любен Каравелов“ до ул.“Христо Ботев“ – спряно движението за периода от 22.10.2018г. до 12.11.2018г.
  • от ул.“Христо Ботев“ до ул.“Васил Левски“ – спряно движението за периода от 08.11.2018г. до 24.11.2018г.

         При спиране движението по ул.“Климент Охридски“ движението на МПС ще се пренасочи по ул.“Хаджи Димитър“.

         Предварително ще Ви информирамe при настъпването на  промени в графика на работа по горепосочените отсечки от ул.“Климент Охридски“.

        Обръщам се с молба към Вас да проявите разбиране при извършването на строителните дейности от страна на строителите.

 

Инж. ИВО ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Бяла Слатина

 

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА